Thứ ba, 04/08/2020
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Danh sách dự án năm 2017

STT Số & Ngày hợp đồng Tên khách hàng Phạm vi cung cấp chính Nhà SX/Xuất xứ
1 1701/VTD-VPW
03/01/2017
 Công ty TNHH th­ương mại dịch vụ xây dựng Năng lượng Việt (Viet Power) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
2 1702/VTD-HOSO
03/01/2017
Công ty TNHH Hoso Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
3 1703/VTD-Phuc Long
04/01/2017
Công tyTNHH trang trí Nội thất Phúc Long Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
4 1706/VTD-TOJI
11/01/2017
Công ty CP Tập đoàn Toji Cung cấp chống set van Tridelta/Đức
5 120117/VTD-AIT/QV4
12/01/2017
Công ty CP ứng dụng & phát triển CNTT (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
6 CT-VTD002-17/ABB
17/01/2017
Công ty TNHH ABB- Chi nhánh Bắc Ninh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
7 2016/030/SYS-VTD
24/01/2017
Công ty TNHH Công nghệ & hệ thống (Systech) Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
8 080217/VTD-AIT/7LOT  NPC
8/2/2017
Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
9 1710/VTD-Suntech
10/02/2017
Công ty TNHH TM Dịch vụ & Xây lắp điện Suntech Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
10 17/17/SC
13/02/2017
Công ty truyền tải điện 1 Cung cấp và vận chuyển VTTB cho trạm biến áp 220kV Mai Động SangDong/ Hàn Quốc; Alstom/ Trung Quốc
11 210217/VTD-Entech
21/02/2017
Công ty CP Entec Kỹ thuật năng lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
12 1714/VTD-Thuy Giang
22/2/2017
Công ty TNHH MTV Nội thất Thùy Giang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
13 04-2017/SPMB&VTD-KMI-KEVIN/DZCLTN-G11
23/2/2017
Ban QLDA các công trình điện Miền Nam (SPMB) –CN Công ty truyền tải điện Quốc Gia Gói thầu: CLTN-G11: Cung cấp VTTB cho đường dây & ngăn lộ mở rộng. Dự án: Cải tạo & nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh-Thốt Nốt Alstom/Trung Quốc
CTC/Mỹ
KMI/Indonesia
14 1712/VTD-VETT
24/02/2017
Công ty VETT Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
15 1717/VTD-Moc Kien Vang
27/02/2017
Công ty TNHH SX-TM-XNK Mộc Kiến Vàng Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
16 1712/VTD-VETT
24/02/2017
Công ty TNHH Thương mại & công nghệ Việt Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
17 CT-VTD-003-17/ABB
03/03/2017
Công ty TNHH ABB- Chi nhánh Bắc Ninh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
18 2017/006/HVE-VTD
09/03/2017
Công ty CP Phát Triển Kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp kẹp cực & phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
19 80/17/DT
16/03/2017
Công ty Truyền tải điện 1 Cung cấp VTTB dự phòng cho đường dây 220kV Hà Đông-Thành Công. ZTT/Trung Quốc; Isoelectric /Italy
20 1724/VTD-Mr. Trang
22/03/2017
Nguyễn Hữu Trang Cung cấp bộ đếm sét Tridelta/Đức
21 1726/VTD-Entec
22/03/2017
Công ty CP Entec Kỹ Thuật năng lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
22 43/17/DT
24/03/2017
Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp giàn tụ bù 110kV & VTTB nhất thứ. Dự án: Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc Cooper/Trung Quốc
Alstom/Trung Quốc
BPEG/Trung Quốc
23 240317/VTD-AIT/KFW
24/03/2017
Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT( AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24 1728/VTD-NNC
13/04/2017
Công ty TNHH Nhất nước (NNC) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
25 1731/VTD-VM Group
17/04/2017
C«ng ty TNHH Visual Merchandising (VM Group) Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
26 1744/2017/HĐ-LĐCT-VTD
20/04/2017
Công ty lưới điện cao thế TP HCM( EVN HCMC) Gói thầu số 1: Cung cấp dây dẫn siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: cải tạo đường dây 110kV Hooc Môn-Bà Quẹo (đoạn Bình Tân-Hooc Môn) KMI/Indonesia;
CTC; PLP/Mỹ
27 1733/VTD-TMD
5/5/2017
Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
28 1734/VTD-SM
16/5/2017
Công ty TNHH Kỹ thuật Sông Mã Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
29 1705/220PT/1-578
19/5/2017
 Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 4: Cung cấp & vận chuyển VTTB nhất thứ. Dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ Alstom/Trung Quốc
30 113-2017/HĐCCHH/NGC-VTD
24/05/2017
Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC) Gói thầu: Cung cấp dây siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Bắc Ninh-Đông Anh & nhánh rẽ Tiên Sơn KMI/Indonesia;
CTC; PLP/Mỹ
31 1738/VTD-MGG
24/05/2017
Công ty TNHH MGG Việt Nam Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
32 1740/VTD-A4 Xanh
25/05/2017
Công ty TNHH A4 Xanh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
33 48/VTD-MT
30/5/2017
Công ty TNHH TM Dịch vụ kỹ thuật Mặt Trời Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
34 1743/VTD-Stone& Art
31/5/2017
Công ty TNHH TM Dịch vụ đá & nghệ thuật Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
35 1739/VTD-AH
2/6/2017
Công ty CP tư vấn & thiết kế kiến trúc AH Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
36 1741/VTD-GS
5/6/2017
Công ty GS (GS Engineering& Construction Corp) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
37 1742/VTD-Vietfuco
8/6/2017
Công ty CP VietFuCo Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
38 1744/VTD-Khanh Toan
12/6/2017
Công ty TNHH Hoàn Thiện nội thất Khánh Toàn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
39 1736/VTD-XLĐMN
23/6/2017
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
40 1732/VTD-QM
18/7/2017
Công ty Quang Minh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
41 1746/VTD-VST
11/7/2017
Công ty CP Việt Sáng Tạo Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
42 1748/VTD-TTH
17/7/2017
Công ty TNHH Nội thất TTH Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
43 1749/VTD-TOJI
17/7/2017
Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
44 1752/VTD-RAI
24/7/2017
Công ty TNHH RAI Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
45 1752/VTD-RAI
28/7/2017
Công ty TNHH RAI Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
46 1754/VTD-AMA
31/7/2017
Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
47 1750/VTD-Suntech
9/8/2017
Công ty TNHH TM dịch vụ & xây lắp điện Suntech Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
48 1755/VTD-Mr. Văn
10/8/2017
Ông Trần Văn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
49 1751/VTD-TH/CD&SD
15/8/2017
Công ty TNHH TM –Dịch vụ Trịnh Hoàn Cung cấp phụ kiện SangDong /Hàn Quốc
50 PTC3-TTDV-VTD-001
14/08/2017
Công ty TNHH Hệ thống truyền tải & phân phối Toshiba (Việt Nam) Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn QUốc
51 1756/VTD-A4 Xanh
18/8/2017
Công ty TNHH A4 Xanh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
52 1757/VTD-TC
23/8/2017
Công ty TNHH MTV TM DV Thùy Châu Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
53 1758/VTD-Sắc Màu
24/8/2017
Công ty TNHH TM dịch vụ SX Sắc Màu Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
54 164/17/DT
1/9/2017
Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp & vận chuyển VTTB. Dự án: Thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Nho Quan-Thanh Hóa KMI / Indonesia
CTC/Mỹ
PLP/Mỹ
55 424/HĐ-BDALD/VT-VTD
11/9/2017
Ban QL lưới điện Mua sắm & vận chuyển dây siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải DZ 110kV lộ 171 TBD 220kV Đô Lương – 110 kV Đô Lương KMI / Indonesia
CTC/Mỹ
PLP/Mỹ
56 25-2017/VTD-AIT/Arrester/YP5
12/9/2017
Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
57 1762/VTD- Đại Trường Thịnh
14/09/2017
Công ty TNHH MTV Đại Trường Thịnh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
58 1763/VTD-TOJI
21/9/2017
Công ty CP Tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
59 1764/VTD- Nguyên Gia Khang
22/09/2017
Công ty TNHH TM & Dịch vụ Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
60 1765/VTD/TOJI
25/9/2017
Công ty CP tập đoàn Toji Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
61 PTC4-TTVD-VTD-001
29/9/2017
Công ty Toshiba Việt Nam Cung cấp kẹp cực & phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
62 171028F/VTD-NNC/CSV
11/10/2017
Công ty TNHH Nhất Nước (NNC) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
63 2017/028/SYS-VTD
19/10/2017
Công ty CP Phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
64 1770/VTD-TMD
27/10/2017
Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
65 1771/VTD-TMD
27/10/2017
Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
66 205/17/DT
01/11/2017
Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: cung cấp & vận chuyển VTTB. Dự án: Thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông-Phủ Lý KMI / Indonesia
CTC/Mỹ
PLP/Mỹ
67 1774/VTD-Nguyen Gia Khang
20/11/2017
Công ty TNHH TM & DV Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
68 1775/VTD-Nguyen Gia Khang
20/11/2017
Công ty TNHH TM & DV Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
69 1777/VTD-PVC
22/11/2017
PVC Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
70 1776/VTD-TOJI
24/11/2017
Công ty CP Tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
71 1784/VTD-Thuan An
12/12/2017
Công ty Xây dựng Thuận An Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Dự án khác:
Dự Án Đèn Hiệu Sân Bay Cam Ranh
Đường dây ACCC 220kV Nho Quan - Thanh Hóa
Danh Sách Dự Án Năm 2018
Danh sách dự án năm 2019
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Danh sách dự án năm 2019
Công trình hệ thống đèn đêm sân bay Gia Lâm
Hiện đại hóa hệ thống đèn đêm các sân bay quân sự Phan Rang - Biên Hòa
   
PARTNERS

 
 
 
 
 
 
 
ĐỐI TÁC

 
Thiết kế web: OnIP™