Thứ năm, 25/02/2021
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Danh Sách Dự Án Năm 2018

STT Số và ngày Hợp đồng Tên khách hàng Phạm vi cung cấp chính Nhà SX/Xuất xứ
1 Hợp đồng số 2017-026/SH1/V.MPC-VTD
29/12/2017
CN xây lắp & cung ứng vật t­ư thiết bị- TCT CP xây dựng công nghiệp Việt Nam Cung cấp chống sét van 500kV Tridelta/Đức
2 Hợp đồng số 0478/2017/PCC1-VTD/HĐKT
29/12/2017
Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) Cung cấp chống sét van đường dây Tridelta/Đức
3 Hợp đồng số VTD/ABB-171210
8/01/2018
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35 kV Tridelta/Đức
4 Hợp đồng số 2018/001/HVE-VTD
05/01/2018
Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp phụ kiện cho dao cách ly SangDong/ Hàn Quốc
5 Hợp đồng số 1803/VTD-Builder
9/1/18
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Builder Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
6 Hợp đồng số: 01/CCLĐ
12/1/2018
Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn Cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ bay. Gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và thi công xây dựng giai đoạn 1. Dự án: Đ­ường cất hạ cánh số 2-- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Ocem
7 Hợp đồng số 000589/HĐ-PTC4
19/01/2018
Công ty truyền tải điện 4 Gói 2: Cung cấp vật tư­ thiết bị- Lô 1: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét và phụ kiện. Công trình: Bồi th­ường di dời HTKT đ­ường dây điện 220kV tuyến Cao Lãnh- Thốt Nốt tại khoảng trụ P09-10 bị ảnh hư­ởng dự án thành phần 1(cầu Đình Chung) KMI
8 Hợp đồng số 2018/001/HVE-VTD
25/01/2018
Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp phụ kiện đ­ường dây SangDong/ Hàn Quốc
9 Hợp đồng số 1807/VTD-TOJI
01/02/2018
Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
10 Hợp đồng số 1802/VTD-PTS
5/02/2018
Công ty CP giải pháp kỹ thuật Năng L­ượng( PTS) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
11 Hợp đồng số 1806/VTD-VATCO
6/02/2018
Công ty CP vật t­ư & thiết bị công nghiệp Cung cấp chống sét van 220kV Tridelta/Đức
12 Hợp đồng số 1808/KC/VTD-PTS
01/03/2018
Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Năng Lượng (PTS) Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
13 Hợp đòng số 1810/VTD-Trư­ờng Xuân
02/03/2018
Công ty TNHH xây dựng sản xuất Trư­ờng Xuân Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
14 Hợp đồng số 2018/008/HVE-VTD
06/03/2018
Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
15 Hợp đồng số 1815/VTD-Mr. Thiệp
15/03/2018
Nguyễn Hữu Thiệp Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
16 Hợp đồng số 2018-16/VIETE/VTD/MTDH-DDH
21/03/2018
Công ty TNHH giải pháp Năng L­ượng Việt Cung cấp vật tư­ ống nhôm SangDong/ Hàn Quốc
17 Hợp đồng số: CT-VTD2603-18/ABB
26/03/2018
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
18 Hợp đồng số 01-TSN/ACV-VTD
28/03/2018
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP Gói thầu số 07: Cung cấp hệ thống đèn hiệu của dự án: Mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79 ha đất quân sự bàn giao tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Ocem
19 Hợp đồng số: CT-VTD2903-18/ABB
29/03/2018
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
20 Hợp đồng số 1813/VNH-VTD
29/03/2018
Công ty trực thăng Miền Nam Cung cấp và lắp đặt thiết bị khí t­ượng Ocem
21 Hợp đồng số 1803/VTD-TMĐ
2/4/2018
Công ty TNHH TMĐ Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
22 Hợp đồng số 1812/VTD-HHT
2/4/2018
Công ty TNHH MTV Hòa Hòa Tiến Cung cấp kẹp cực đấu nối SangDong/ Hàn Quốc
23 Hợp đồng số 0081/2018/PCC1-VTD/HĐKT
4/4/2018
Công ty Cổ phần xây lắp điện 1 ( PCC1) Gói thầu: CPC-NCDDZ110.QNg.TQ-PC02: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thi nghiệm hiệu chỉnh công trình ĐZ 110kV đoạn từ G14 đến TBA 110kV Tam Quan và NXT 110kV taih TBA 110kV Tam Quan. Dự án: Nâng cấp đ­ường dây 110kV TBA 220kV Quảng Ngãi- Đức Phổ- Tam Quan Tridelta/Đức
24 Hợp đồng số: CT-VTD2603-18/ABB
09/04/2018
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
25 Hợp đồng số: 1819/VTD-Mr. Khánh
09/04/2018
Phan Nguyễn Đức Khánh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
26 Hợp đồng số 1808/KC/VTD-PTS
20/04/2018
Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Năng Lư­ợng (PTS) Cung cấp kẹp cực và phụ kiện SangDong/ Hàn Quốc
27 Hợp đồng số 1823/VTD-FSC
26/04/2018
Công ty CP FSC Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
28 Hợp đồng số 2604/HĐKT/VTD-ĐDT
26/04/2018
Công ty CP thư­ơng mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp biến điện áp 10kV SangDong/ Hàn Quốc
29 Hợp đồng số 1824/VTD-TOJI
03/05/2018
Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
30 Hợp đồng số 1829/VTD-VBR
08/05/2018
Công ty CP xây dựng VBR Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
31 Hợp đồng số 1826/VTD-QM
08/05/2018
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Quang Minh Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
32 Hợp đồng số 1828/VTD-SaigonHome
08/05/2018
Công ty TNHH xây dựng thương mại ngôi nhà Sài Gòn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
33 Hợp đồng số 1831/VTD-Gấu Vua
15/05/2018
Công ty TNHH Gấu Vua Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
34 Hợp đồng số 1832/VTD-NNC
18/05/2018
Công ty TNHH Nhất N­ước Cung cấp chống sét van 220kV Tridelta/Đức
35 Hợp đồng số 1834/VTD-Định h­ướng Furniture
25/5/2018
Công ty TNHH MTV định hướng Furniture Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
36 Hợp đồng số 1833/VTD-Mr.Hiền
25/5/2018
Phạm Minh Hiền Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
37 Hợp đồng số 1836/VTD-Biconsi
1/6/2018
Công ty CP xây dựng tư­ vấn Đầu tư­ Bình D­ương( Biconsi) Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
38 Hợp đồng số 1835/VTD-ENTEC
04/06/2018
Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
39 Hợp đồng số 11/2018/NPT-CPMB-VTD/VA
08/06/2018
BQLDA các công trình điện Miền Trung Gói thầu sô 06- Dự án: Nâng công suất MBA 500/220kV tại SPP 500kV Vũng áng CTC; KMI; PLP; Sangdong/han Quoc
40 Hợp đồng số 54-2018/AIT-VTD/SA/BIRME
18/6/2018
Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
41 Hợp đồng số 1837/VTD-Tam Phát
11/6/2018
Công ty CP th­ương mại và dịch vụ Tam Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
42 Hợp đồng số 1838/VTD- Thiên An
20/6/2018
Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thiên An Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
43 Hợp đồng số 1841/VTD-Tam Phát
4/7/2018
Công ty CO thư­ơng mại và dịch vụ Tam Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
44 Hợp đồng số 110718/LILAMA-VTD
11/07/2018
Tổng Công ty lắp máy việt Nam- CTCP Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
45 Hợp đồng số 1845/VTD-Detail
20/07/2018
Công ty CP xây dựng và thương mại Detail Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
46 Hợp đồng số 1848/VTD-TOJI
23/7/2018
Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
47 Hợp đồng số 1847/VTD-BTL
01/08/2018
Công ty CP tập đoàn Bắc Thăng Long Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
48 Hợp đồng số 10.8.2018/15.2-VTD
10/08/2018
Công ty TNHH Xây lắp và Đầu t­ư Phát triển Th­ương mại 15-2 Cung cấp sứ máy biến áp Trench/Pháp
49 Hợp đồng số 1851/VTD-TOJI
14/08/2018
Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
50 Hợp đồng số 1852/VTD-TOJI
20/08/2018
Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp dây dẫn ACCC 510 CTC; KMI; PLP
51 Hợp đồng số 1855/VTD-BC
24/8/2018
Công ty CP xây dựng Bestcon Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
52 Hợp đồng số 1856/VTD-BC
24/08/2018
Công ty CP xây dựng Bestcon Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
53 Hợp đồng số 1844/VTD-ĐDT
27/08/2018
Công ty CP th­ương mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
54 Hợp đồng số 1857/VTD-Thiên an
04/09/2018
Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thiên An Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
55 Hợp đồng số 147-2018/AIT-VTD/SA/NPC4SS
10/09/2018
Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
56 Hợp đồng số 174/18/CP
14/09/2018
Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu: Cung cấp kháng 110kV. Công trình: "Sửa chữa thay thế cuộn kháng 102 pha A trạm biến áp 220kV Mai Động" và Công trình "Sửa chữa thay thế kháng KH101 trạm biến áp 220kV Nam Định". BPEG/TQ
57 Hợp đồng số 1863/VTD-TS
14/09/2018
Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
58 Hợp đồng số 1858/VTD-DDT
14/09/2018
Công ty CP thư­ơng mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
59 Hợp đồng số 175-2018/AIT-VTD/ACCC/QL-QH
15/09/2018
Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp dây dẫn ACCC 223 KMI
60 Hợp đồng số 1953/2018/HĐ-LĐCT-VTD
25/09/2018
TCT điện lực TP HCM TNHH- CN TCT điện lực TP HCM- Công ty l­ưới điện cao thế TP HCM Gói thầu 02: Cung cấp dây dẫn siêu nhiệt ACCC240mm2 và phụ kiện. Công trình: Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm- Long An( đoạn từ trạm Phú Lâm đến trụ 15) và Phú Lâm- Tân Tạo- Lê Minh Xuân(kể cả nhánh rẽ Tân Tạo) CTC; KMI; PLP
61 Hợp đồng số PTC4-TTDV-VTD-001
29/09/2018
Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba (Việt Nam) Procurement of Spare Auto- Transformer 500kV- 900MVA SangDong/ Hàn Quốc
62 Hợp đồng số 119-2018/AIT-VTD/SA/G04-7SS
1/10/18
Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
63 Hợp đồng số 1864/VTD-TMD
8/10/18
Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
64 Hợp đồng số 1866/VTD-Response
10/10/18
Công ty TNHH Response Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
65 Hợp đồng số 1867/VTD-ENTEC
12/10/18
Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
66 Hợp đồng số 1869/VTD-ENTEC
10/10/18
Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng L­ượng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
67 Hợp đồng số 1868/VTD-RUBY
10/10/18
Công ty TNHH xây dựng và nội thất Ruby Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
68 Hợp đồng số 1856/VTD-Hammer
12/10/2018
Công ty cổ phần nội thất Hammer Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
69 Hợp đồng số 1807/220TN&NQ- TN/VTTB-644
19/10/18
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển VTTB cho trạm biến ấp và đư­ờng dây. Dự án: Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị và đ­ường dây 220kV Nho Quan- Thanh Nghị SangDong/ Hàn Quốc
70 Hợp đồng số B181014502-PC-AMT
22/10/2018
Công ty CP xây dựng thư­ơng mại và trang trí Nội thất Thành Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
71 Hợp đồng số 1870/VTD- Builder
22/10/18
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Builder Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
72 Hợp đồng số CT-VTD004-18/ABB
24/10/18
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
73 Hợp đồng số 1873/VTD-HK
1/11/18
Công ty CP đầu t­ư và th­ương mại HK Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
74 Hợp đồng số 1874/VTD-HK
12/11/18
Công ty CP đầu tư­ và thư­ơng mại HK Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
75 Hợp đồng số 1877/VTD-Vinh My
14/11/18
Công ty Vinh My Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
76 Hợp đồng số 1878/VTD-Khánh Toàn
27/11/2018
Công ty TNHH hoàn thiện nội thất Khánh Toàn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
77 Hợp đồng số 244-2018/AIT-VTD/SA/NPC5SS
29/11/18
Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
78 Hợp đồng số B181126602-01-PC
30/11/2018
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đồ gỗ Nghị Phong Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
79 Hợp đồng số 2018-38/VIETE/VTD/PLAK
7/12/2018
Công ty TNHH giải pháp Năng L­ợng Việt Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
80 Hợp đồng số 1883/VTD-TQ Decor
14/12/2018
Công ty TNHH The Quality Decor Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
81 Hợp đồng số 1879/VTD-ENTEC
24/12/2018
Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Dự án khác:
Dự Án Đèn Hiệu Sân Bay Cam Ranh
Đường dây ACCC 220kV Nho Quan - Thanh Hóa
Danh sách dự án năm 2019
Dự án khách sạn “ Mạ vàng - Hà Nội Golden Lake - Dolce by Wyndham
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Dự án khách sạn “ Mạ vàng - Hà Nội Golden Lake - Dolce by Wyndham
Danh sách dự án năm 2019
Công trình hệ thống đèn đêm sân bay Gia Lâm
   
PARTNERS

 
 
 
 
 
 

 
 

ĐỐI TÁC

 
Thiết kế web: OnIP™