Thứ năm, 20/01/2022
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Danh sách dự án năm 2019

DANH SÁCH DỰ ÁN NĂM 2019
 
STT
Số và ngày hợp đồng
 
Số và ngày hợp đồng
Phạm vi cung cấp chính
Nhà SX/Xuất xứ
 1 089-VTD-LSVNB-4C133-18-007
Ngày 3/1/2019
 
Công ty TNHH hệ thống công nghệp LS-VINA Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 2 0015/2019/PCC1-VTD/HĐKT
Ngày 4/1/2019
Công ty CP xây lắp điện 1(PCC1)
 
Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 3 1904/VTD-S5T
Ngày 8/1/2019
 
Công ty CP công nghệ và giải pháp S5T Việt nam Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 4 286-2018/AIT-VTD/SA/HL
Ngày 9/1/2019
 
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 5 1905/VTD-ĐDT
Ngày 10/1/2019
 
Công ty CP thương mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 6 1907/VTD-PTS
Ngày 15/1/2019
 
Công ty CP giải pháp kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp sứ cách điện, phụ kiện
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 7 0034/2019/PCC1-VTD/HĐKT
Ngày 18/1/2019
Công ty CP xây lắp điện 1(PCC1)
 
Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 8 0047/2019/PCC1-VTD/HĐKT
Ngày 22/1/2019
Công ty CP xây lắp điện 1(PCC1)
 
Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 9 29-2019/AIT-VTD/CLAMP/SM3.1
Ngày 1/2/2019
 
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 10 62-2019/AIT/CLAMP/VT2
Ngày 4/3/2019
 
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 11 03/2019/HĐXL/NPSC-VTD-Minh Anh
Ngày 8/3/2019
 
Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc- CN TCT điện lực miền Bắc
 
Gói thầu số 3: Thi công xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh. Dự án: Di chuyển ĐZ 110kV trước cửa Đền Trần- Chùa Tháp.  
CTC;  KMI; PLP
 
 12 1913/VTD-XLTL
Ngày 14/3/2019
 
Công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long
 
Gói thầu số 6: Thi công xây lắp thuộc dự án: Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì- Bãi Bằng  
CTC; PLP
 
 13 1903/LĐ-VTD
Ngày 14/3/2019
 
Công ty TNHH thương mại và tư vấn Long Đức Cung cấp thiết bị đèn hiệu sân bay trực thăng
 
 
Ocem/EU
 
 14 1918/VTD-Tuấn Tú
Ngày 22/3/2019
 
Công ty TNHH kỹ thuật TM& DV Tuấn Tú Cung cấp máy móc thiết bị chế biến gỗ
 
 
Felder/ Áo
 
 15 NPMB-TTDV-VTD-002
Ngày 28/3/2019
 
Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba (Việt Nam)  
Cung cấp kẹp cực
 
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 16
0148/2019/PCC1-VTD/HĐKT
Ngày 29/3/2019
 
Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1)
 
Gói thầu cung cấp MBA 110kV. Dự án: Nâng công suất MBA T1, T2 Nội Bài (E1.16)  
Tridelta/Đức
 
 17 1919/VTD-Gấu Vua
Ngày 2/4/2019
 
Công ty TNHH Gấu Vua
 
Cung cấp máy móc thiết bị chế biến gỗ Felder/ Áo
 
 18 031-LSVNB-4C028-19-004-VTD-SA
Ngày 10/4/2019
 
Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-Vina Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 19 1914/VTD-PTS
Ngày 6/5/2019
 
Công ty CP giải pháp kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp sứ cách điện, phụ kiện
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 20 2205/2019/HĐKT/VTD-AIT/HL
Ngày 22/5/2019
 
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 21 1930/VTD-PWM
Ngày 27/5/2019
 
Công ty TNHH Gia Lực Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 22 1923/VTD-TNHH-TH
Ngày 31/5/2019
 
Công ty THHH Thành Hoa Cung cấp dây dẫn ACCC367
 
KMI; PLP
 
 23 1927/VTD-ENTEC
Ngày 0/5/2019
 
Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 24 1906/220TU2/1-696
Ngày 5/6/2019
 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc- nationnal power transmission corporation (EVNNPT)
 
Package 02: Supply and Delivery of Primary Equipment and material. Project: Installation of 220kV Auto- transformer at 220kV Than Uyen Substation SangDong/ Hàn Quốc
 
 25 1916/VTD-LKTECH
Ngày 7/6/2019
 
Công ty TNHH thiết bị và công nghệ LKTECH Cung cấp chống sét van 110kV
 
Tridelta/Đức
 
 26 1925/VTD-ENTEC
Ngày 14/6/2019
 
Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 27 119/19/DT 
Ngày 21/6/2019
 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)
 
Cung cấp dây dẫn ACCC510 nâng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông PLP; KMI
 
  28 21/HĐ-VLĐC-FIRST-G01
Ngày 21/6/2019
 
Ban quản lý tiểu dự án First- IGP, viện vật lý địa cầu
 
Cung cấp thiết bị và thiết lập hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao mây, dông và mưa lớn
 
Furuno/Nhật bản; Boltex Corporation/Canada; AWI/ Hoa ky
 29 010719/2019/HĐCCLĐ
Ngày 1/7/2019
 
Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hoàng Anh ATTAPEU
 
Dự án: Xây dựng sân bay Nongkhang. Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu sân bay Ocem/EU
 
 30 CT-VTD001-19/ABB
Ngày 1/7/2019
 
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 31 49/2019/NPT-CPMB-VTD consortium/VP
Ngày 5/7/2019
 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
 
Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ, cách điện, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang và phụ kiện nhánh rẽ.Dự án: Trạm biến áp 220kV Vân Phong GE/TQ; Tridelta/Đức; Vneco.SSm/VN; Kevin/VN
 
 32 1937/VTD - Thuận An
Ngày 9/7/2019
 
Công ty xây dựng Thuận An Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 33 CT-VTD002-19/ABB
Ngày 22/7/2019
 
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 34 1941/VTD-VNT
Ngày 25/7/2019
 
Công ty cổ phần Vina TCD
 
Cung cấp dây ACCC và phụ kiện KMI; TAG/Ấn độ
 
 35 95-2019/VTD-Toji
Ngày 30/7/2019
 
Công ty cổ phần tập đoàn Toji Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 36 1945/VTD-QMC
Ngày 1/8/2019
 
Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Minh Cung cấp công tắc ổ cắm
 
Vimar/Ý
 
 37 1600/2019/HĐ-ALĐ-VTD
Ngày 6/8/2019
 
Ban quản lý dự án lưới điện TP HCM
 
Gói thầu 2.2: Cung cấp dây dẫn, sứ, phụ kiện, cáp quang, dây chống sét. Dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi KMI; PLP; CTC; victory Electric/TQ…
 
 38 2019-12/Viete/VTD/HBHD
Ngày 8/8/2019
 
Công ty TNHH giải pháp năng lượng Việt Cung cấp vật tư thiết bị
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 39 22-2019/SPMB-VTD consortium/T2CD-G05
Ngày 12/8/2019
 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam
 
Gói thầu số 5: Cung cấp VTTB nhất thứ trạm(kể cả kiểm định và phê duyệt mẫu) và dây dẫn, dây chống sét, cách điện phụ kiện, cáp quang OPGW phụ kiện cho đường dây đấu nối. Dự án: Trạm biến áp 220kV Châu Đức. GE/TQ; Tridelta/Đức; SangDong/ Hàn Quốc
 
 40 TTDV-VTD-003-2019
Ngày 14/8/2019
 
Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba ( Việt Nam) Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 41 1508GV/2019/HĐKT/HB-VN
Ngày 15/8/2019
 
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình
 
Cung cấp thiết bị công tắc ổ cắm. Dự án: HaNoi Golden lake- B7 Giảng Võ- Hà Nội Vimar/Ý
 
 42 174/19/CP
Ngày 26/8/2019
 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)
 
Gói thầu: Cung cấp dây dẫn và phụ kiện đường dây. Công trình: Thay dây cho đoạn tuyến từ VT30-VT34 đường dây 220kV Thái Nguyên- Lưu Xá CTC;  PLP; KMI
 
 43 1954/VTD-QNaPC
Ngày 27/8/2019
 
Công ty điện lực Quảng Nam Cung cấp kẹp cực
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 44 117-2019/VTD-Toji
Ngày 29/8/2019
 
Công ty cổ phần tập đoàn Toji Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 45 116-2019/VTD-Toji
Ngày 29/8/2019
 
Công ty cổ phần tập đoàn Toji Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 46 1961/VTD-Entec
Ngày 30/8/2019
 
Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 47 1954-2/VTD-QNPC
Ngày 9/9/2019
 
Công ty điện lực Quảng Nam Cung cấp kẹp cực dây ACSR
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
  48 182/19/CB
Ngày 13/9/2019
 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)
 
Gói thầu số 9: Trang bị vật tư thiết bị phục vụ QLVH ĐZ. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ220kV Phả Lại- Bắc Ninh; Phả Lại- Hiệp Hòa Ningbo/TQ; CTC
 
 49 1926/Entec
Ngày 19/9/2019
 
Công ty cổ phần Entec kỹ thuật Năng Lượng Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 50 197/19/CP
Ngày 24/9/2019
 
Công ty truyền tải điện 1
 
Gói thầu cung cấp kháng điện 110kV. Công trình: Sửa chữa,thay thế KH101 pha C- Trạm biến áp 220kV Thái Bình.
 
BPEG/TQ; SangDong/Han Quoc
 
 51 1960/VTD-PTS
Ngày 25/9/2019
 
Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Năng Lượng PTS
 
Cung cấp cách điện đứng, chuỗi cách điện và kẹp cực trạm 220kV Mường Tè SangDong/ Hàn Quốc
 
  52 145/2019/SPNI/HĐ
Ngày 26/9/2019
 
Công ty cổ phần đầu tư sao Phương Nam
 
Hạng mục: Cung cấp công tắc ổ cắm cho khu vực 5 hotel Block, Villa 1BR và 3-4BR. Dự án: Khu nghỉ mát cảnh biển Cam Ranh Vimar/Italia
 
 53 1969/VTD-TV
Ngày 26/9/2019
 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Việt Cung cấp bộ đếm sét
 
Tridelta/Đức
 
 54 710/HĐMB/2019/CXR-VTD
Ngày 7/10/2019
 
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh-TCT Cảng hàng không Việt Nam- CTCP Cung cấp vật tư dự phòng
 
Ocem/EU
 
  55 205/19/CB
Ngày 10/10/2019
 
Công ty truyền tải điện 1
 
Gói thầu số 9: Trang bị vật tư thiết bị phục vụ QLVH ĐZ. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ220kV Hòa Bình- Chèm; Hà Đông- Chèm. Ningbo/TQ; CTC
 
56 0035/2019/PCC1-VTD/HĐKT
Ngày 10/10/2019
 
Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1)
 
Công trình: lắp bổ xung MBA T1-63 MVA Trạm biến áp 110kV Bắc An Khánh. Hạng mục: Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
 
 57 261-2019/AIT-VTD/CLAMP/TT, HS
Ngày 16/10/2019
 
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin AIT Cung cấp kẹp cực và ống nhôm
 
SangDong/ Hàn Quốc
 
 58 1973/VTD-TV
Ngày 30/10/2019
 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Việt Cung cấp bộ đếm sét
 
Tridelta/Đức
 
 59 CT-VTD003-19/ABB
Ngày 4/11/2019
 
Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van
 
Tridelta/Đức
 
 60 19181/KT/ACV-VTD
Ngày 28/11/2019
 
TCT Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
 
Gói thầu: Cung cấp vật tư dự phòng dùng chung cho các hệ thống đèn hiệu hàng không. Hạng mục: Mua sắm vật tư dự phòng dùng chung cho các hệ thống đèn hiệu hàng không tại các Cảng hàng không năm 2019. EFLA/ Phần lan; OCEM/Italia
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Dự án khác:
Đường dây ACCC 220kV Nho Quan - Thanh Hóa
Danh Sách Dự Án Năm 2018
Dự án khách sạn “ Mạ vàng - Hà Nội Golden Lake - Dolce by Wyndham
Danh sách dự án năm 2020
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Dự án khách sạn “ Mạ vàng - Hà Nội Golden Lake - Dolce by Wyndham
Danh sách dự án năm 2019
Công trình hệ thống đèn đêm sân bay Gia Lâm
   
PARTNERS

 
 
 
 
 
 

 
 

ĐỐI TÁC

 
Thiết kế web: OnIP™