TIN TỨC

Công ty VTD thành lập phòng Phân Phối Thiết Bị Điện

Cập nhật lúc 16:48 19/11/2018
Tổng Giám Đốc công ty VTD ra quyết định thành lập phòng Phân Phối Thiết Bị Điện.
   Ngày 24/08/2018, Tổng Giám Đốc công ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam (VTD) ra quyết định thành lập phòng Phân Phối Thiết Bị Điện. Chức năng - nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: Kinh doanh, phân phối sản phẩm thiết bị điện cho tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng,... và chịu trách nhiệm báo cáo công việc trước Ban Giám Đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại điều lệ, quy chế công ty.

Hình ảnh phòng Phân Phối Thiết Bị Điện.

Một số sản phẩm của phòng Phân Phối Thiết Bị Điện cung cấp.