STT Tên dự án Khách hàng Phạm vi cung cấp Hãng sản xuất
1 Bán lẻ Công ty Jebsen&Co Tiếp địa di động ARDY, Mỹ
2 Cung cấp sứ MBA Nhà máy chế tạo Thiết Bị Điện Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench, Pháp
3 Đ­ường dây 110kV Cát Bi – Hạ Đoạn – Đình Vũ Công ty Điện lực Hải Phòng Vật liệu cách điện & Phụ kiện cho đ­ờng dây 110KV Serdiver, Pháp và ARRUTI, Tây Ban Nha
4 Tụ bù dọc 500kV cho TBA 500kV Hà Tĩnh Công ty truyền tải điện 1 Tụ bù Nokian, Phần lan
5 Cung cấp thiết bị đo lường Xí nghiệp điện tử DTH Máy đo tín hiệu đo truyền hình cáp Promax, Tây Ban Nha
6 Cung cấp sứ MBA Trung tâm thiết bị l­ưới điện phân phối Sứ xuyên 35kV Trench, Pháp
7 Sửa chữa lớn 2005 Công ty Truyền tải điện 3 Dao cách ly 110kV và 35kV Coelme ,Italy
8 Tụ bù dọc 500kV cho TBA 500kV Hà Tĩnh Công ty truyền tải điện 1 Tụ bù Nokian, Phần lan
9 Sửa chữa lớn 2005 Công ty Truyền tải điện 3 Máy cắt 110kV và 35kV Siemens, Đức
10 Sửa chữa lớn 2005 Công ty Truyền tải điện 3 Đèn cao áp và quạt làm mát máy biến áp CTAMAD, Việt nam
11 Bán lẻ Công ty liên doanh AMERICAN HOME Cầu chì lực 25kV S&C, Mỹ
12 Sửa chữa lớn 2005 Công ty truyền tải điện 1 Máy biến dòng điện 38.5KV, 25KA MWB, Đức
13 Sửa chữa lớn 2005 Công ty Truyền tải điện 3 Biến điện áp 38,5KV, Chống sét van 35kV, 96kV MWB, Đức