STT Tên dự án Khách hàng Phạm vi cung cấp Hãng sản xuất
1 Xuất khẩu kẹp cực nối đất Coelme S.p.A Kẹp cực nối đất Việt Nam
2 Sửa chữa lớn 2007 Công ty điện lực BOT Phú Mỹ 3 Chống sét van 500 KV Tridelta, Đức
3 Bán lẻ Điện lực Từ Liêm Cung cấp sứ đứng cầu trì tự rơi Various
4 Sủa chữa lớn 2007 Công ty truyền tải điện 1 Cung cấp chống sét, máy biến điện áp, máy cắt Tridelta, Đức
5 Nâng công suất trạm 220kV TháI Nguyên Công ty truyền tải điện 1 Cung cấp máy cắt, biến điện áp, máy cắt, dao cách ly 110kV Siemens, Đức; Trench, Pháp; Coelme, Italy
6 Hệ thống đèn hiệu sân bay Cam Ranh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật quản lý bay Thiết bị đèn sân bay Thorn, Pháp
7 Lắp đặt băng tụ bù 35kV Công ty điện lực TP.Hà Nội Tụ điện ZEZ, Czech
8 Cung cấp sứ MBA Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench, Pháp
9 Cung cấp biến dòng điện 35kV Công ty truyền tải điện 1 Biến dòng điện 35kV MWB, Đức
10 Cung cấp sứ MBA Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ máy biến áp 110kV Trench, Pháp
11 Cung cấp dao cách ly 110kV Công ty TNHH kỹ thuật Năng l­ượng Dao cách ly 110kV, 3 pha Coelme , Italy
12 Cung cấp phụ kiện đư­ờng dây 220kV Công ty Truyền tải điện 3 Chuỗi cách điện Polyme 220kV Serdiver, Pháp
13 Cung cấp chống sét van 220kV Công ty Thuỷ Điện Hoà Bình Chống sét van 220kV Tridelta, Đức
14 Nâng công suất trạm 110kV Tuy Hòa Công ty Truyền tải điện 3 Tủ 24kV 3C Engineering
15 Cung cấp sứ MBA Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ máy biến áp 220kV Trench, Pháp
16 Cung cấp sứ MBA Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ máy biến áp 220kV Trench, Pháp
17 Cung cấp & lắp đặt dao cách ly 110kV Công ty CP luyện cán thép Gia Sàng Dao cách ly 110kV Coelme, Italy