TT Số hợp đồng Khách hàng Phạm vi cung cấp chính Hãng sản xuất chính
1 HĐ số 02-HĐMB-X6 XN Quản lý l­ưới điện 110kV – Công ty Điện lực TP Hà nội Kẹp cực Sang Dong – Korea
2 HĐ số 1002/VTD-CAS CAS Kẹp cực ARRUTI _ Tây Ban Nha
3 HĐ số 03-10/SAC-THORN-VTD TCTY Cụm Cảng HK Miến Nam Hệ thống đèn hiệu & điện nguồn sân bay Cần Thơ Thorn – Pháp
4 HĐ số 1737/HĐ-TTĐ 4-KH Công ty Truyền tải điện 4 Phụ tung Dao cách ly Coelme – Italy
5 HĐ số 66/EEMC-VTXNK Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ máy biến áp Trench – Pháp
6 HĐ số 11/HDDTN10/ĐLHN/QLĐT-Tubu 2010 Công ty Điện lực TP Hà Nội Cung cấp tụ bù trung thế Samwha – Korea
7 HĐ số 65/HĐKT/MAC-VTD TCTY Cụm Cảng HK Miền Trung Phụ tùng đèn sân bay Thorn – Pháp
8 HĐ số 96/97/98/HĐKT-TTĐ 1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Cung cấp dây siêu nhiệt & phụ kiện Trifinasa – Tây Ban Nha
9 HĐ số 124/EEMC-VTXNK Công ty CP chế tạo thiết bị điện Sứ máy biến áp Trench – Pháp
10 HĐ 11/TTĐ 2-P6-HĐVTTB Công ty Truyền tải điện 2 Cung cấp chuỗi Polimer 500kV & Phụ kiện Sediver (Pháp) & Sang Dong (Korea)
11 HĐ 170710 Công ty Tuấn Việt Cung cấp biến dòng điện 35 kV RITZ – Đức
12 HĐ số 106/HĐKT/TTĐ 1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Cung cấp chống sét van 500kV Tridelta – Đức
13 HĐ số 62/TTĐ 2/HĐVTTB Công ty Truyền tải điện 2 Cung cấp phụ kiện đ­ờng dây 220kV – Dự án ĐZ A L­ưới