STT Số & ngày HĐ Khách hàng Phạm vi cung cấp chính NSX/Xuất xứ
1 11/HĐ-TTĐ 1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Gói 07/VT-SCL2014: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ và phụ kiện đấu nối lắp đặt. Ritz/ Đức; Alstom/ Ấn Độ/ Italy; PLP/Indonesia
10/1/2014
2 17/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
11/2/2014
3 01074/HĐ-TTĐ4 Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Công ty Truyền tải điện 4. Gói thầu số 13: Rơ le và tiếp điểm dao cách ly Coelme Coelme/Italy
24/02/2014
4 1405/PBIA-VTD Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – CN Tổng công ty Cảng hàng không VN Vật tư dự phòng cho thiết bị khí tượng All Weather/ Mü
25/02/2014
5 28/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
26/02/2014
6 01484/HĐ-TTĐ4 Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Công ty Truyền tải điện 4. Gói thầu số 3: Biến dòng điện cao thế 110kV – 220kV. ABB/ Ấn Độ
5/3/2014
7 46/HĐ-TTĐ 1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Gói 03/CPSX/2014: Dây dẫn siêu nhiệt và phụ kiện đường dây. CTC/Mỹ; PLP/Mỹ
7/3/2014
8 45/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
10/3/2014
9 960/2013/CHKNB-HĐMB Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – CN Tổng công ty Cảng hàng không VN. Cung cấp thiết bị thuộc hệ thống đèn hiệu sân bay Safegate/EU
10/3/2014
10 69/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 220kV Trench/ Pháp
1/4/2014
11 70/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 220kV Trench/ Pháp
1/4/2014
12 1404/500HT2/1-393 Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia – Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc. Cung cấp, vận chuyển VTTB nhất thứ và phụ kiện còn thiếu sau điều động. Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 tại trạm 500kV Hà Tĩnh. Alstom/Italy; Ritz/Đức; SangDong/Han Quốc;
12/4/2014
13 63-14/KHKD/TSN-VTD Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mua sắm vật tư linh kiện dự phòng hệ thống đèn cho Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Cảng hàng không Pleiku. Safegate/EU
18/04/2014
14 01/HĐ-VTD Bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân Cung cấp cáp đèn sân bay Liên Bang Nga
18/04/2014
15 116/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
6/5/2014
16 92/HĐ-TTĐ 1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Gói 15VT/SCL2014: Cung cấp dây dẫn, sứ và phụ kiện cho trạm 220kV Hà Đông. CTC/ Trung Quốc; Sang Dong/ Hàn Quốc;
20/05/2014
17 151/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
9/6/2014
18 1417/NV-VTD Công ty CP kỹ thuật và thương mại Nam Việt Cung cấp đèn báo không Safegate/EU
2/7/2014
19 503/HĐCCHH/NGC-VTD Công ty lưới điện cao thế miền bắc Gói thầu số 3: Mua sắm dây siêu nhiệt ACCC và phụ kiện CTC/ Mỹ; PLP/ Mỹ; Burndy/Mỹ
11/7/2014
20 153/HĐ-TTĐ1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 2: Cung cấp VTTB nhất thứ cho trạm 220kV Vinh Alstom/Italy/ Trung Quốc/ Ấn Độ; Sang Dong/ Hàn Quốc/Trung Quốc; Kevin/Việt Nam
25/07/2014
21 06490/HĐ-TTĐ4 Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Công ty Truyền tải điện 4. Gói thầu số 2: Biến dòng điện cao thế 110kV Arteche DYH/ Trung Quốc; Sang Dong/ Hàn Quốc
7/8/2014
22 187/EEMC- VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
30/07/2014
23 307/HĐ/SPLT Công ty CP Supe Lâm Thao Sửa chữa thay thế tủ hạ thế 0,4kV trạm biến áp 12-1 – Xí nhiệp phân lân nung chảy Công ty CP Supe Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao EDH /Việt Nam
14/08/2014
24 600/HĐCCHH/NGC-VTD Công ty lưới điện cao thế miền bắc Gói thầu số 3: Mua sắm dây dẫn siêu nhiệt ACCC và phụ kiện; dự án thay dây siêu nhiệt ĐZ 110kV Đông Anh – Võ Cường – Yên Phong CTC/Mỹ; PLP/ Mỹ; Burndy/ Mỹ
1/10/2014
25 1429/FHT-VTD Công ty TNHH FHT Đông Bình Máy chế biến gỗ Felder/ Áo
14/10/2014
26 1409/220BT-YB/1-CSV-424 Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia – Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc. Gói thầu số 1: Cung cấp vận chuyển VTTB nhất thứ MRNL tại trạm 220kV Yên Bái và chống sét van đường dây dự án: TBA 220kV Bắc Cạn Siemens/Ấn Độ; Alstom/ TQ; Trench/ TQ; Toshiba/Nhật Bản/ TQ; CTC/ TQ; PLP/Indonesia;
3/11/2014
27 308/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ máy biến áp 110kV – 220kV Trench/ Pháp
20/11/2014
28 218/DIA-VTD Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – CN Tổng công ty cảng hàng không VN Mua sắm vật tư dự phòng hệ thống khí tượng Cảng KHQT Phú Bài AWI/Mỹ
28/11/2014
29 315/EEMC-VT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Cung cấp sứ xuyên máy biến ap trạm GIS Trench/ TQ
6/12/2014
30 255/14/CP Công ty Truyền tải điện 1 Gói 10/XLSC/2014: Cung cấp máy cắt công trình: Thau thế máy cắt ngăn lộ 212 trạm biến áp 220kV Cao Bằng Alstom/ Pháp
18/12/2014
31 257/14/DT Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp dàn tụ bù 110kV và VTTB nhất thứ cho 5 trạm 220kV Samwha/ Hàn Quốc; BPEG/ Trung Quốc; Alstom/ Trung Quốc; Sang Dong/ Hàn Quốc; Kevin/ Việt Nam
25/12/2014
32 266-14/KHKD/TSN-VTD Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cung cấp vật tư linh kiện dự phòng hệ thống đèn hiệu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không Buôn Ma Thuột Safegate/EU
30/12/2014
33 273/DIA-VTD Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – CN Tổng công ty cảng hàng không VN Cung cấp linh kiện cho hệ thống đèn tín hiệu cảng hàng không Quốc tế Phú Bài Safegate/ EU
31/12/2014
34 274/DIA-VTD Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – CN Tổng công ty cảng hàng không VN Cung cấp linh kiện cho hệ thống đèn tín hiệu cảng hàng không Phù Cát Safegate/ EU
31/12/2014