STT Số & Ngày hợp đồng Tên khách hàng Phạm vi cung cấp chính Nhà SX/Xuất xứ
1 1701/VTD-VPW  Công ty TNHH th­ương mại dịch vụ xây dựng Năng lượng Việt (Viet Power) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
3/1/2017
2 1702/VTD-HOSO Công ty TNHH Hoso Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
3/1/2017
3 1703/VTD-Phuc Long Công tyTNHH trang trí Nội thất Phúc Long Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
4/1/2017
4 1706/VTD-TOJI Công ty CP Tập đoàn Toji Cung cấp chống set van Tridelta/Đức
11/1/2017
5 120117/VTD-AIT/QV4 Công ty CP ứng dụng & phát triển CNTT (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
12/1/2017
6 CT-VTD002-17/ABB Công ty TNHH ABB- Chi nhánh Bắc Ninh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
17/01/2017
7 2016/030/SYS-VTD Công ty TNHH Công nghệ & hệ thống (Systech) Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
24/01/2017
8 080217/VTD-AIT/7LOT  NPC Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
8/2/2017
9 1710/VTD-Suntech Công ty TNHH TM Dịch vụ & Xây lắp điện Suntech Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
10/2/2017
10 17/17/SC Công ty truyền tải điện 1 Cung cấp và vận chuyển VTTB cho trạm biến áp 220kV Mai Động SangDong/ Hàn Quốc; Alstom/ Trung Quốc
13/02/2017
11 210217/VTD-Entech Công ty CP Entec Kỹ thuật năng lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
21/02/2017
12 1714/VTD-Thuy Giang Công ty TNHH MTV Nội thất Thùy Giang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
22/2/2017
13 04-2017/SPMB&VTD-KMI-KEVIN/DZCLTN-G11 Ban QLDA các công trình điện Miền Nam (SPMB) –CN Công ty truyền tải điện Quốc Gia Gói thầu: CLTN-G11: Cung cấp VTTB cho đường dây & ngăn lộ mở rộng. Dự án: Cải tạo & nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh-Thốt Nốt Alstom/Trung Quốc
23/2/2017 CTC/Mỹ
  KMI/Indonesia
14 1712/VTD-VETT Công ty VETT Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/02/2017
15 1717/VTD-Moc Kien Vang Công ty TNHH SX-TM-XNK Mộc Kiến Vàng Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
27/02/2017
16 1712/VTD-VETT Công ty TNHH Thương mại & công nghệ Việt Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/02/2017
17 CT-VTD-003-17/ABB Công ty TNHH ABB- Chi nhánh Bắc Ninh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
3/3/2017
18 2017/006/HVE-VTD Công ty CP Phát Triển Kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp kẹp cực & phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
9/3/2017
19 80/17/DT Công ty Truyền tải điện 1 Cung cấp VTTB dự phòng cho đường dây 220kV Hà Đông-Thành Công. ZTT/Trung Quốc; Isoelectric /Italy
16/03/2017
20 1724/VTD-Mr. Trang Nguyễn Hữu Trang Cung cấp bộ đếm sét Tridelta/Đức
22/03/2017
21 1726/VTD-Entec Công ty CP Entec Kỹ Thuật năng lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
22/03/2017
22 43/17/DT Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp giàn tụ bù 110kV & VTTB nhất thứ. Dự án: Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc Cooper/Trung Quốc
24/03/2017 Alstom/Trung Quốc
  BPEG/Trung Quốc
23 240317/VTD-AIT/KFW Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT( AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/03/2017
24 1728/VTD-NNC Công ty TNHH Nhất nước (NNC) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
13/04/2017
25 1731/VTD-VM Group C«ng ty TNHH Visual Merchandising (VM Group) Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
17/04/2017
26 1744/2017/HĐ-LĐCT-VTD Công ty lưới điện cao thế TP HCM( EVN HCMC) Gói thầu số 1: Cung cấp dây dẫn siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: cải tạo đường dây 110kV Hooc Môn-Bà Quẹo (đoạn Bình Tân-Hooc Môn) KMI/Indonesia;
20/04/2017 CTC; PLP/Mỹ
27 1733/VTD-TMD Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
5/5/2017
28 1734/VTD-SM Công ty TNHH Kỹ thuật Sông Mã Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
16/5/2017
29 1705/220PT/1-578  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 4: Cung cấp & vận chuyển VTTB nhất thứ. Dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ Alstom/Trung Quốc
19/5/2017
30 113-2017/HĐCCHH/NGC-VTD Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC) Gói thầu: Cung cấp dây siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Bắc Ninh-Đông Anh & nhánh rẽ Tiên Sơn KMI/Indonesia;
24/05/2017 CTC; PLP/Mỹ
31 1738/VTD-MGG Công ty TNHH MGG Việt Nam Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/05/2017
32 1740/VTD-A4 Xanh Công ty TNHH A4 Xanh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
25/05/2017
33 48/VTD-MT Công ty TNHH TM Dịch vụ kỹ thuật Mặt Trời Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
30/5/2017
34 1743/VTD-Stone& Art Công ty TNHH TM Dịch vụ đá & nghệ thuật Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
31/5/2017
35 1739/VTD-AH Công ty CP tư vấn & thiết kế kiến trúc AH Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
2/6/2017
36 1741/VTD-GS Công ty GS (GS Engineering& Construction Corp) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
5/6/2017
37 1742/VTD-Vietfuco Công ty CP VietFuCo Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
8/6/2017
38 1744/VTD-Khanh Toan Công ty TNHH Hoàn Thiện nội thất Khánh Toàn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
12/6/2017
39 1736/VTD-XLĐMN Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
23/6/2017
40 1732/VTD-QM Công ty Quang Minh Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
18/7/2017
41 1746/VTD-VST Công ty CP Việt Sáng Tạo Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
11/7/2017
42 1748/VTD-TTH Công ty TNHH Nội thất TTH Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
17/7/2017
43 1749/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
17/7/2017
44 1752/VTD-RAI Công ty TNHH RAI Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
24/7/2017
45 1752/VTD-RAI Công ty TNHH RAI Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
28/7/2017
46 1754/VTD-AMA Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
31/7/2017
47 1750/VTD-Suntech Công ty TNHH TM dịch vụ & xây lắp điện Suntech Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
9/8/2017
48 1755/VTD-Mr. Văn Ông Trần Văn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
10/8/2017
49 1751/VTD-TH/CD&SD Công ty TNHH TM –Dịch vụ Trịnh Hoàn Cung cấp phụ kiện SangDong /Hàn Quốc
15/8/2017
50 PTC3-TTDV-VTD-001 Công ty TNHH Hệ thống truyền tải & phân phối Toshiba (Việt Nam) Cung cấp phụ kiện SangDong / Hàn QUốc
14/08/2017
51 1756/VTD-A4 Xanh Công ty TNHH A4 Xanh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
18/8/2017
52 1757/VTD-TC Công ty TNHH MTV TM DV Thùy Châu Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
23/8/2017
53 1758/VTD-Sắc Màu Công ty TNHH TM dịch vụ SX Sắc Màu Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
24/8/2017
54 164/17/DT Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp & vận chuyển VTTB. Dự án: Thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Nho Quan-Thanh Hóa KMI / Indonesia
1/9/2017 CTC/Mỹ
  PLP/Mỹ
55 424/HĐ-BDALD/VT-VTD Ban QL lưới điện Mua sắm & vận chuyển dây siêu nhiệt & phụ kiện. Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải DZ 110kV lộ 171 TBD 220kV Đô Lương – 110 kV Đô Lương KMI / Indonesia
11/9/2017 CTC/Mỹ
  PLP/Mỹ
56 25-2017/VTD-AIT/Arrester/YP5 Công ty CP Ứng dụng & Phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
12/9/2017
57 1762/VTD- Đại Trường Thịnh Công ty TNHH MTV Đại Trường Thịnh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
14/09/2017
58 1763/VTD-TOJI Công ty CP Tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
21/9/2017
59 1764/VTD- Nguyên Gia Khang Công ty TNHH TM & Dịch vụ Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
22/09/2017
60 1765/VTD/TOJI Công ty CP tập đoàn Toji Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
25/9/2017
61 PTC4-TTVD-VTD-001 Công ty Toshiba Việt Nam Cung cấp kẹp cực & phụ kiện SangDong / Hàn Quốc
29/9/2017
62 171028F/VTD-NNC/CSV Công ty TNHH Nhất Nước (NNC) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
11/10/2017
63 2017/028/SYS-VTD Công ty CP Phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
19/10/2017
64 1770/VTD-TMD Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
27/10/2017
65 1771/VTD-TMD Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
27/10/2017
66 205/17/DT Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: cung cấp & vận chuyển VTTB. Dự án: Thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông-Phủ Lý KMI / Indonesia
1/11/2017 CTC/Mỹ
  PLP/Mỹ
67 1774/VTD-Nguyen Gia Khang Công ty TNHH TM & DV Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder /Áo
20/11/2017
68 1775/VTD-Nguyen Gia Khang Công ty TNHH TM & DV Nguyên Gia Khang Cung cấp máy chế biến gỗ Felder / Áo
20/11/2017
69 1777/VTD-PVC PVC Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
22/11/2017
70 1776/VTD-TOJI Công ty CP Tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/11/2017
71 1784/VTD-Thuan An Công ty Xây dựng Thuận An Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức