STT Số và ngày Hợp đồng Tên khách hàng Phạm vi cung cấp chính Nhà SX/Xuất xứ
1 Hợp đồng số 2017-026/SH1/V.MPC-VTD CN xây lắp & cung ứng vật t­ư thiết bị- TCT CP xây dựng công nghiệp Việt Nam Cung cấp chống sét van 500kV Tridelta/Đức
29/12/2017
2 Hợp đồng số 0478/2017/PCC1-VTD/HĐKT Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) Cung cấp chống sét van đường dây Tridelta/Đức
29/12/2017
3 Hợp đồng số VTD/ABB-171210 Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35 kV Tridelta/Đức
8/1/2018
4 Hợp đồng số 2018/001/HVE-VTD Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp phụ kiện cho dao cách ly SangDong/ Hàn Quốc
5/1/2018
5 Hợp đồng số 1803/VTD-Builder Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Builder Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
9/1/2018
6 Hợp đồng số: 01/CCLĐ Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn Cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ bay. Gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và thi công xây dựng giai đoạn 1. Dự án: Đ­ường cất hạ cánh số 2– Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Ocem
12/1/2018
7 Hợp đồng số 000589/HĐ-PTC4 Công ty truyền tải điện 4 Gói 2: Cung cấp vật tư­ thiết bị- Lô 1: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét và phụ kiện. Công trình: Bồi th­ường di dời HTKT đ­ường dây điện 220kV tuyến Cao Lãnh- Thốt Nốt tại khoảng trụ P09-10 bị ảnh hư­ởng dự án thành phần 1(cầu Đình Chung) KMI
19/01/2018
8 Hợp đồng số 2018/001/HVE-VTD Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp phụ kiện đ­ường dây SangDong/ Hàn Quốc
25/01/2018
9 Hợp đồng số 1807/VTD-TOJI Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
1/2/2018
10 Hợp đồng số 1802/VTD-PTS Công ty CP giải pháp kỹ thuật Năng L­ượng( PTS) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
5/2/2018
11 Hợp đồng số 1806/VTD-VATCO Công ty CP vật t­ư & thiết bị công nghiệp Cung cấp chống sét van 220kV Tridelta/Đức
6/2/2018
12 Hợp đồng số 1808/KC/VTD-PTS Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Năng Lượng (PTS) Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
1/3/2018
13 Hợp đòng số 1810/VTD-Trư­ờng Xuân Công ty TNHH xây dựng sản xuất Trư­ờng Xuân Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
2/3/2018
14 Hợp đồng số 2018/008/HVE-VTD Công ty CP phát triển kỹ thuật điện cao thế Systech Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
6/3/2018
15 Hợp đồng số 1815/VTD-Mr. Thiệp Nguyễn Hữu Thiệp Cung cấp máy chế biến gỗ felder/áo
15/03/2018
16 Hợp đồng số 2018-16/VIETE/VTD/MTDH-DDH Công ty TNHH giải pháp Năng L­ượng Việt Cung cấp vật tư­ ống nhôm SangDong/ Hàn Quốc
21/03/2018
17 Hợp đồng số: CT-VTD2603-18/ABB Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
26/03/2018
18 Hợp đồng số 01-TSN/ACV-VTD Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP Gói thầu số 07: Cung cấp hệ thống đèn hiệu của dự án: Mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79 ha đất quân sự bàn giao tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Ocem
28/03/2018
19 Hợp đồng số: CT-VTD2903-18/ABB Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
29/03/2018
20 Hợp đồng số 1813/VNH-VTD Công ty trực thăng Miền Nam Cung cấp và lắp đặt thiết bị khí t­ượng Ocem
29/03/2018
21 Hợp đồng số 1803/VTD-TMĐ Công ty TNHH TMĐ Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
2/4/2018
22 Hợp đồng số 1812/VTD-HHT Công ty TNHH MTV Hòa Hòa Tiến Cung cấp kẹp cực đấu nối SangDong/ Hàn Quốc
2/4/2018
23 Hợp đồng số 0081/2018/PCC1-VTD/HĐKT Công ty Cổ phần xây lắp điện 1 ( PCC1) Gói thầu: CPC-NCDDZ110.QNg.TQ-PC02: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thi nghiệm hiệu chỉnh công trình ĐZ 110kV đoạn từ G14 đến TBA 110kV Tam Quan và NXT 110kV taih TBA 110kV Tam Quan. Dự án: Nâng cấp đ­ường dây 110kV TBA 220kV Quảng Ngãi- Đức Phổ- Tam Quan Tridelta/Đức
4/4/2018
24 Hợp đồng số: CT-VTD2603-18/ABB Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
9/4/2018
25 Hợp đồng số: 1819/VTD-Mr. Khánh Phan Nguyễn Đức Khánh Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
9/4/2018
26 Hợp đồng số 1808/KC/VTD-PTS Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Năng Lư­ợng (PTS) Cung cấp kẹp cực và phụ kiện SangDong/ Hàn Quốc
20/04/2018
27 Hợp đồng số 1823/VTD-FSC Công ty CP FSC Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
26/04/2018
28 Hợp đồng số 2604/HĐKT/VTD-ĐDT Công ty CP thư­ơng mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp biến điện áp 10kV SangDong/ Hàn Quốc
26/04/2018
29 Hợp đồng số 1824/VTD-TOJI Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
3/5/2018
30 Hợp đồng số 1829/VTD-VBR Công ty CP xây dựng VBR Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
8/5/2018
31 Hợp đồng số 1826/VTD-QM Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Quang Minh Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
8/5/2018
32 Hợp đồng số 1828/VTD-SaigonHome Công ty TNHH xây dựng thương mại ngôi nhà Sài Gòn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
8/5/2018
33 Hợp đồng số 1831/VTD-Gấu Vua Công ty TNHH Gấu Vua Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
15/05/2018
34 Hợp đồng số 1832/VTD-NNC Công ty TNHH Nhất N­ước Cung cấp chống sét van 220kV Tridelta/Đức
18/05/2018
35 Hợp đồng số 1834/VTD-Định h­ướng Furniture Công ty TNHH MTV định hướng Furniture Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
25/5/2018
36 Hợp đồng số 1833/VTD-Mr.Hiền Phạm Minh Hiền Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
25/5/2018
37 Hợp đồng số 1836/VTD-Biconsi Công ty CP xây dựng tư­ vấn Đầu tư­ Bình D­ương( Biconsi) Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
1/6/2018
38 Hợp đồng số 1835/VTD-ENTEC Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
4/6/2018
39 Hợp đồng số 11/2018/NPT-CPMB-VTD/VA BQLDA các công trình điện Miền Trung Gói thầu sô 06- Dự án: Nâng công suất MBA 500/220kV tại SPP 500kV Vũng áng CTC; KMI; PLP; Sangdong/han Quoc
8/6/2018
40 Hợp đồng số 54-2018/AIT-VTD/SA/BIRME Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
18/6/2018
41 Hợp đồng số 1837/VTD-Tam Phát Công ty CP th­ương mại và dịch vụ Tam Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
11/6/2018
42 Hợp đồng số 1838/VTD- Thiên An Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thiên An Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
20/6/2018
43 Hợp đồng số 1841/VTD-Tam Phát Công ty CO thư­ơng mại và dịch vụ Tam Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
4/7/2018
44 Hợp đồng số 110718/LILAMA-VTD Tổng Công ty lắp máy việt Nam- CTCP Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
11/7/2018
45 Hợp đồng số 1845/VTD-Detail Công ty CP xây dựng và thương mại Detail Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
20/07/2018
46 Hợp đồng số 1848/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
23/7/2018
47 Hợp đồng số 1847/VTD-BTL Công ty CP tập đoàn Bắc Thăng Long Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
1/8/2018
48 Hợp đồng số 10.8.2018/15.2-VTD Công ty TNHH Xây lắp và Đầu t­ư Phát triển Th­ương mại 15-2 Cung cấp sứ máy biến áp Trench/Pháp
10/8/2018
49 Hợp đồng số 1851/VTD-TOJI Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
14/08/2018
50 Hợp đồng số 1852/VTD-TOJI Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Cung cấp dây dẫn ACCC 510 CTC; KMI; PLP
20/08/2018
51 Hợp đồng số 1855/VTD-BC Công ty CP xây dựng Bestcon Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
24/8/2018
52 Hợp đồng số 1856/VTD-BC Công ty CP xây dựng Bestcon Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
24/08/2018
53 Hợp đồng số 1844/VTD-ĐDT Công ty CP th­ương mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
27/08/2018
54 Hợp đồng số 1857/VTD-Thiên an Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thiên An Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
4/9/2018
55 Hợp đồng số 147-2018/AIT-VTD/SA/NPC4SS Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
10/9/2018
56 Hợp đồng số 174/18/CP Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu: Cung cấp kháng 110kV. Công trình: “Sửa chữa thay thế cuộn kháng 102 pha A trạm biến áp 220kV Mai Động” và Công trình “Sửa chữa thay thế kháng KH101 trạm biến áp 220kV Nam Định”. BPEG/TQ
14/09/2018
57 Hợp đồng số 1863/VTD-TS Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
14/09/2018
58 Hợp đồng số 1858/VTD-DDT Công ty CP thư­ơng mại dịch vụ và công nghệ ĐDT Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
14/09/2018
59 Hợp đồng số 175-2018/AIT-VTD/ACCC/QL-QH Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp dây dẫn ACCC 223 KMI
15/09/2018
60 Hợp đồng số 1953/2018/HĐ-LĐCT-VTD TCT điện lực TP HCM TNHH- CN TCT điện lực TP HCM- Công ty l­ưới điện cao thế TP HCM Gói thầu 02: Cung cấp dây dẫn siêu nhiệt ACCC240mm2 và phụ kiện. Công trình: Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm- Long An( đoạn từ trạm Phú Lâm đến trụ 15) và Phú Lâm- Tân Tạo- Lê Minh Xuân(kể cả nhánh rẽ Tân Tạo) CTC; KMI; PLP
25/09/2018
61 Hợp đồng số PTC4-TTDV-VTD-001 Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba (Việt Nam) Procurement of Spare Auto- Transformer 500kV- 900MVA SangDong/ Hàn Quốc
29/09/2018
62 Hợp đồng số 119-2018/AIT-VTD/SA/G04-7SS Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
1/10/2018
63 Hợp đồng số 1864/VTD-TMD Công ty TNHH TMD Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
8/10/2018
64 Hợp đồng số 1866/VTD-Response Công ty TNHH Response Việt Nam Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
10/10/2018
65 Hợp đồng số 1867/VTD-ENTEC Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
12/10/2018
66 Hợp đồng số 1869/VTD-ENTEC Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng L­ượng Cung cấp chống sét van 110kV Tridelta/Đức
10/10/2018
67 Hợp đồng số 1868/VTD-RUBY Công ty TNHH xây dựng và nội thất Ruby Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
10/10/2018
68 Hợp đồng số 1856/VTD-Hammer Công ty cổ phần nội thất Hammer Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
12/10/2018
69 Hợp đồng số 1807/220TN&NQ- TN/VTTB-644 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển VTTB cho trạm biến ấp và đư­ờng dây. Dự án: Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị và đ­ường dây 220kV Nho Quan- Thanh Nghị SangDong/ Hàn Quốc
19/10/18
70 Hợp đồng số B181014502-PC-AMT Công ty CP xây dựng thư­ơng mại và trang trí Nội thất Thành Phát Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
22/10/2018
71 Hợp đồng số 1870/VTD- Builder Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Builder Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
22/10/18
72 Hợp đồng số CT-VTD004-18/ABB Công ty TNHH ABB- CN Bắc Ninh Cung cấp chống sét van 35kV Tridelta/Đức
24/10/18
73 Hợp đồng số 1873/VTD-HK Công ty CP đầu t­ư và th­ương mại HK Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
1/11/2018
74 Hợp đồng số 1874/VTD-HK Công ty CP đầu tư­ và thư­ơng mại HK Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
12/11/2018
75 Hợp đồng số 1877/VTD-Vinh My Công ty Vinh My Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
14/11/18
76 Hợp đồng số 1878/VTD-Khánh Toàn Công ty TNHH hoàn thiện nội thất Khánh Toàn Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
27/11/2018
77 Hợp đồng số 244-2018/AIT-VTD/SA/NPC5SS Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT(AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
29/11/18
78 Hợp đồng số B181126602-01-PC Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đồ gỗ Nghị Phong Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
30/11/2018
79 Hợp đồng số 2018-38/VIETE/VTD/PLAK Công ty TNHH giải pháp Năng L­ợng Việt Cung cấp kẹp cực SangDong/ Hàn Quốc
7/12/2018
80 Hợp đồng số 1883/VTD-TQ Decor Công ty TNHH The Quality Decor Cung cấp máy chế biến gỗ Felder/áo
14/12/2018
81 Hợp đồng số 1879/VTD-ENTEC Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng Lư­ợng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
24/12/2018