STT Số và ngày hợp đồng Tên khách hàng Phạm vi cung cấp chính Nhà SX/ Xuất xứ
1 2001/220HB-C-HD-C/CD-Z-722 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện cho đường dây; dây ACSR; cách điện và phụ kiện cho MRNL PLP/ThaiLan; CTC/USA; SangDong/Han Quoc
2 PECC2.DH2-02/04-01 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) Cung cấp chuỗi cách điện và phụ kiện TAG/An do; SangDong/HanQuoc
3 2009/VTD-TP Công ty  CP cáp điện Thịnh  Phát Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC421 PLP/ThaiLan
4 10/20/SC Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu 01VT.SCL2020: Cung cấp giàn tụ và kháng điện 110kV Samwha/ Hàn Quốc; BPEG/Trung Quốc
5 2020/VTD-BTEC Công ty TNHH dịch vụ ky thuật điện và xúc tiến thương mại Cách điện compossite bonomi/Italy
6 200224/O&C-VTD Công ty CP kỹ thương O&C Cung cấp cách điện Composite EB REBOSIO/ITALY
7 030/2020/PCC1-VTD/HĐKT Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
8 2002/220PL-BN-PL-HH/CD-CQ-725 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 02: Cung cấp, vận chuyển cách điện và phụ kiện; cáp quang và phụ kiện. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ 220kV Phả Lai- Bắc Ninh và Phả Lại- Hiệp Hòa PLP/ThaiLan; SangDong/HQ; Thịnh Phát/VN
9 2004/VTD-ACIT Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Cung cấp cách điện đứng, chuỗi cách điện và kẹp cực Suzhou/TQ, SangDong/HQ
10 2001/VTD- ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
11 04-2020/SPMB-LD KEVIN/D2TNLXCD-G03/Lô 3.1 &3.2 BQL dự án các công trình điện miền Nam Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt, dây chống sét và phụ kiện cho đường dây 220kV Thốt Nốt- Long Xuyên- Châu Đốc. Dự án: Nâng khả năng tải các đường dây 220kV Thốt nốt- Long Xuyên- Châu Đốc và Củ Chi- Trảng Bàng. KMI/Indonesia; PLP/Mỹ; Kevin
12 2022/VTD-Elico Công ty CP tư vấn xây dựng điện và chiếu sáng Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC367 PLP/Mỹ
13 20-099/AIT-VTD/SA/110HT Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
14 49-2020/Toji-VTD Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
15 2027/VTD-01 Mrs.Huỳnh Thị Hà Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
16 2031/VTD-DL1 Công ty TNHH điện lực 1 Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
17 2029/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
18 2027/VTD-02 Mrs.Trương Lệ Hiền Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
19 01-2020/MT-VTD Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ- xây dựng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
20 2039/VTD-TG Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tây Giang Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
21 2040/VTD-Việt Phúc Hưng Công ty TNHH Việt Phúc Hưng Cung cấp máy dán cạnh tự động Felder G480 Felder/Áo
22 64-2020/Toji-VTD Công ty Cổ phần tập đoàn Toji Cung cấp vật liệu và phụ kiện. Dự án: 500kV Easup Substation SangDong/Han Quóc
23 0142/2020/PCC1-VTD/HĐKT Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) Gói thầu số 4: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt đoạn từ cột cổng TBA 220kV Xuân Lộc đến vị trí T271. Công trình: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Xuân Lộc- Long Khánh- Long Thành KMI/CTC
24 212/2020/SPNI/HĐ Công ty CP đàu tư Sao Phương Nam Dự án: Khu nghỉ mát cảnh biển Cam Ranh.Hạng mục: Cung cấp công tắc ổ cắm cho khu vực công cộng. Vimar/Italia
25 20-175/AIT-VTD/SA/YB3 Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
26 2038/VTD-DaiLong Công ty TNHH thương mại và sản xuất Dây và cáp điện Đại Long Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Xuân Lộc- Long Khánh- Long Thành. Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt( đoạn từ vị trí T271 đến vị trí T315). Gói thầu số 6: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt( đoạn từ vị trí T315 đến cột cổng TBA 220kV Long Thành). KMI/CTC
27 2044/VTD-LUXCOM Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Luxcom Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
28 2045/VTD-Mr. Khánh Mr. Đỗ Duy Khánh Cung cấp máy liên hợp Felder CF741 Felder/Áo
29 2005/22DH-ST/CD-1-744 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 07: Cung cấp và vận chuyển cách điện, phụ kiện, vật tư thiết bị trạm. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220 KV Đồng Hòa – Thái Bình và đường dây 220 KV Sơn Tây – Hòa Bình . KMI/CTC
30 20-212/AIT/SA/110LD Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
31 2050/VTD-entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
32 2048/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
33 20-240/AIT/SA/110NS Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
34 2056/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
35 2058/VTD-BTL Công ty CP tập đoàn Bắc Thăng Long Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
36 2052/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 1: Cung cấp vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ 220kV Phả Lại- Bắc Ninh và Phả Lại- Hiệp Hòa KMI/ PLP
37 120-2020/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
38 20-319/AIT-VTD/SA/CK Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
39 2066/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
40 2067/VTD-LUXCOM Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Luxcom Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
41 2060/VTD-Lamour Công ty TNHH L’MOUR Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
42 2069/VTD-S5T Công ty CP công nghệ và giải pháp S5T Việt Nam Cung cấp Senso loại MMTS 3W50 Dynamic Ratings/Úc
43 43-2020/SPMB-VTD/T2GR-G07 BQL DA Các công trình điện miền Nam Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ cho trạm; dây dẫn, dây chống sét, cách điện, cáp quang và phụ kiện cho đường dây đấu nối. Dự án: Trạm biến áp 220kV Giá Rai Simens/Đức; Coelme/Ý;Trench/TQ; SangDong/HQ
44 2054/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 3: Cung cấp vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220kV Việt Trì- Yên Bái. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Việt Trì- Vĩnh Yên- Sóc Sơn; Yên Bái- Việt Trì và Thái Nguyên- Bắc Giang KMI/PLP
45 2059-G1/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ điểm đầu- G13. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình KMI/Indonesia
46 2059-G3/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G17-G24. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình KMI/Indonesia
47 2059-G4/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 4: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G24- ĐC. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình KMI/Indonesia
48 2059-G5/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ ĐĐ-G11 và dây chống sét bổ sung cho toàn tuyến. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình KMI/Indonesia
49 2059-G6/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G11-ĐC. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình KMI/Indonesia
50 20-369/AIT-VTD/SA/3TBA Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
51 2807/VTD-TĐNL Công ty CP Thủy điện Nậm Lừm Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
52 2072/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
53 2061/VTD Mr.Lê Tuân Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
54 2076/VTD-VX Công ty CP thiết bị điện Vạn Xuân Cung cấp bộ đếm sét Tridelta/Đức
55 2077/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Cung cấp đồng hồ đếm sét Tridelta/Đức
56 2074/VTD-ENPOWER Công ty CP hệ thống kỹ thuật Năng lượng Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC590 PLP/CTC
57 20-484/AIT/SA/6TBA Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
58 2088/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
59 2087/VTD-TS Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
60 105/HĐ-GT12 Bộ tư lệnh Hải Quân Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị đèn hiệu, biển báo khu bay. Ocem/ Italia
61 20-568/AIT-VTD/SA/110LK Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
62 2090/Mr. Triển Mr. Nguyễn Văn Triển Cung cấp thiết bị điện thông minh Vimar/Italia
63 108/HĐMB/DIA-VTD Cảng HK Quốc tế Đà Nẵng Mua sắm vật tư dự phòng cho hệ thống đèn hiệu Ocem
64 1210/HĐKT/CXR-VTD Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Cung cấp đèn hiệu sân bay Ocem
65 2092/VTD-EIH Công ty CP điện công nghiệp HN Cung cấp dây nhôm lõi Composite ACCC367 KMI/CTC
66 2075/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
67 2094/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
68 170/20/DT Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị. Dự án: Thay thế các dàn tụ bù ngang vận hàng lâu năm có tổn thất điện năng cao. Cooper; Sangdong/Hàn Quốc
69 20-615/AIT-VTD/SA/SC Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
70 20-614/AIT-VTD/SA/CBVT Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
71 265-2020/VTD-Toji Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van Tridelta/Đức
72 2004/TVIET-VTD Công ty CP giải pháp dịch vụ Trường Việt Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC277 PLP/Mỹ; PLP/Thái Lan