STT Ngày hợp đồng Số hợp đồng Khách hàng Phạm vi cung cấp
1 20/1/2020 2001/220HB-C-HD-C/CD-Z-722 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện cho đường dây; dây ACSR; cách điện và phụ kiện cho MRNL
2 20/1/2020 PECC2.DH2-02/04-01 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) Cung cấp chuỗi cách điện và phụ kiện
3 15/02/2020 2009/VTD-TP Công ty  CP cáp điện Thịnh  Phát Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC421
4 11/02/2020 10/20/SC Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu 01VT.SCL2020: Cung cấp giàn tụ và kháng điện 110kV
5 13/02/2020 2020/VTD-BTEC Công ty TNHH dịch vụ ky thuật điện và xúc tiến thương mại Cách điện compossite
6 24/02/2020 200224/O&C-VTD Công ty CP kỹ thương O&C Cung cấp cách điện Composite
7 24/02/2020 030/2020/PCC1-VTD/HĐKT Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) Cung cấp chống sét van
8 24/02/2020 2002/220PL-BN-PL-HH/CD-CQ-725 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 02: Cung cấp, vận chuyển cách điện và phụ kiện; cáp quang và phụ kiện. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ 220kV Phả Lai- Bắc Ninh và Phả Lại- Hiệp Hòa
9 25/02/2020 2004/VTD-ACIT Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Cung cấp cách điện đứng, chuỗi cách điện và kẹp cực – dự án TBA 500kV Trung Nam
10 25/02/2020 2001/VTD- ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
11 12/3/2020 04-2020/SPMB-LD KEVIN/D2TNLXCD-G03/Lô 3.1 &3.2 BQL dự án các công trình điện miền Nam Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt, dây chống sét và phụ kiện cho đường dây 220kV Thốt Nốt- Long Xuyên- Châu Đốc. Dự án: Nâng khả năng tải các đường dây 220kV Thốt nốt- Long Xuyên- Châu Đốc và Củ Chi- Trảng Bàng.
12 12/3/2020 2022/VTD-Elico Công ty CP tư vấn xây dựng điện và chiếu sáng Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC367
13 25/3/2020 20-099/AIT-VTD/SA/110HT Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
14 26/03/2020 49-2020/Toji-VTD Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van
15 08/04/2020 2027/VTD-01 Mrs.Huỳnh Thị Hà Cung cấp thiết bị điện thông minh cho biệt thự
16 10/04/2020 2031/VTD-DL1 Công ty TNHH điện lực 1 Cung cấp đồng hồ đếm sét
17 11/04/2020 2029/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
18 14/04/2020 2027/VTD-02 Mrs.Trương Lệ Hiền Cung cấp thiết bị điện thông minh cho căn hộ
19 14/04/2020 01-2020/MT-VTD Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ- xây dựng Cung cấp chống sét van
20 02/05/2020 2039/VTD-TG Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tây Giang Cung cấp đồng hồ đếm sét
21 02/05/2020 2040/VTD-Việt Phúc Hưng
8/5/2020
Công ty TNHH Việt Phúc Hưng Cung cấp máy dán cạnh tự động Felder G480
22 12/05/2020 64-2020/Toji-VTD Công ty Cổ phần tập đoàn Toji Cung cấp vật liệu và phụ kiện. Dự án: 500kV Easup Substation
23 13/05/2020 0142/2020/PCC1-VTD/HĐKT Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) Gói thầu số 4: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt đoạn từ cột cổng TBA 220kV Xuân Lộc đến vị trí T271. Công trình: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Xuân Lộc- Long Khánh- Long Thành
24 13/05/2020 212/2020/SPNI/HĐ Công ty CP đàu tư Sao Phương Nam Dự án: Khu nghỉ mát cảnh biển Cam Ranh.Hạng mục: Cung cấp công tắc ổ cắm cho khu vực công cộng.
25 14/05/2020 20-175/AIT-VTD/SA/YB3 Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
26 15/05/2020 2038/VTD-DaiLong Công ty TNHH thương mại và sản xuất Dây và cáp điện Đại Long Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Xuân Lộc- Long Khánh- Long Thành. Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt( đoạn từ vị trí T271 đến vị trí T315). Gói thầu số 6: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt( đoạn từ vị trí T315 đến cột cổng TBA 220kV Long Thành).
27 21/05/2020 2044/VTD-LUXCOM Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Luxcom Cung cấp thiết bị điện thông minh cho căn hộ
28 26/05/2020 2045/VTD-Mr. Khánh Mr. Đỗ Duy Khánh Cung cấp máy liên hợp Felder CF741
29 27/05/2020 2005/22DH-ST/CD-1-744 BQL dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu số 07: Cung cấp và vận chuyển cách điện, phụ kiện, vật tư thiết bị trạm. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220 KV Đồng Hòa – Thái Bình và đường dây 220 KV Sơn Tây – Hòa Bình .
30 29/05/2020 20-212/AIT/SA/110LD Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
31 02/06/2020 2050/VTD-entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
32 02/06/2020 2048/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
33 08/06/2020 20-240/AIT/SA/110NS Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
34 10/06/2020 2056/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
35 19/06/2020 2058/VTD-BTL Công ty CP tập đoàn Bắc Thăng Long Cung cấp chống sét van
36 03/07/2020 2052/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 1: Cung cấp vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện. Dự án: Nâng khả năng tải ĐZ 220kV Phả Lại- Bắc Ninh và Phả Lại- Hiệp Hòa
37 03/07/2020 120-2020/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van
38 15/07/2020 20-319/AIT-VTD/SA/CK Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
39 15/07/2020 2066/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
40 15/07/2020 2067/VTD-LUXCOM Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Luxcom Cung cấp thiết bị điện thông minh cho căn hộ
41 16/07/2020 2060/VTD-Lamour Công ty TNHH L’MOUR Cung cấp công tắc, ổ cắm, camera cho khách sạn
42 17/07/2020 2069/VTD-S5T Công ty CP công nghệ và giải pháp S5T Việt Nam Cung cấp Senso loại MMTS 3W50
43 17/07/2020 43-2020/SPMB-VTD/T2GR-G07 BQL DA Các công trình điện miền Nam Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ cho trạm; dây dẫn, dây chống sét, cách điện, cáp quang và phụ kiện cho đường dây đấu nối. Dự án: Trạm biến áp 220kV Giá Rai
44 17/07/2020 2054/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 3: Cung cấp vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220kV Việt Trì- Yên Bái. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Việt Trì- Vĩnh Yên- Sóc Sơn; Yên Bái- Việt Trì và Thái Nguyên- Bắc Giang
45 21/07/2020 2059-G1/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ điểm đầu- G13. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình
46 21/07/2020 2059-G3/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G17-G24. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình
47 21/07/2020 2059-G4/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 4: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G24- ĐC. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình
48 21/07/2020 2059-G5/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ ĐĐ-G11 và dây chống sét bổ sung cho toàn tuyến. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình
49 21/07/2020 2059-G6/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt cho tuyến đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình đoạn tuyến từ G11-ĐC. Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa- Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây- Hòa Bình
50 24/07/2020 20-369/AIT-VTD/SA/3TBA Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
51 28/07/2020 2807/VTD-TĐNL Công ty CP Thủy điện Nậm Lừm Cung cấp chống sét van
52 31/07/2020 2072/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
53 13/08/2020 2061/VTD Mr.Lê Tuân Cung cấp thiết bị điện thông minh cho biệt thự
54 19/08/2020 2076/VTD-VX Công ty CP thiết bị điện Vạn Xuân Cung cấp bộ đếm sét
55 24/08/2020 2077/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Cung cấp đồng hồ đếm sét
56 31/8/2020 2074/VTD-ENPOWER Công ty CP hệ thống kỹ thuật Năng lượng Cung cấp phụ kiện cho dây ACCC590
57 15/9/2020 20-484/AIT/SA/6TBA Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
58 10/9/2020 2088/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
59 10/9/2020 2087/VTD-TS Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Cung cấp chống sét van
60 14/9/2020 105/HĐ-GT12 Bộ tư lệnh Hải Quân Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị đèn hiệu, biển báo khu bay.
61 10/10/2020 20-568/AIT-VTD/SA/110LK Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
62 30/9/2020 2090/Mr. Triển Mr. Nguyễn Văn Triển Cung cấp thiết bị điện thông minh cho biệt thự
63 9/10/2020 108/HĐMB/DIA-VTD Cảng HK Quốc tế Đà Nẵng Mua sắm vật tư dự phòng cho hệ thống đèn hiệu
64 12/10/2020 1210/HĐKT/CXR-VTD Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Cung cấp đèn hiệu sân bay
65 12/10/2020 2092/VTD-EIH Công ty CP điện công nghiệp HN Cung cấp dây nhôm lõi Composite ACCC367
66 15/10/2020 2075/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
67 15/10/2020 2094/VTD-Entec Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Cung cấp chống sét van
68 16/10/2020 170/20/DT Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị. Dự án: Thay thế các dàn tụ bù ngang vận hàng lâu năm có tổn thất điện năng cao.
69 27/10/2020 LSEVN-VTD-2A089-20-017 Công ty TNHH LS ELECTRIC Việt Nam Chống sét van SBK-II
70 4/11/2020 20-615/AIT-VTD/SA/SC Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
71 4/11/2020 20-614/AIT-VTD/SA/CBVT Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Cung cấp chống sét van
72 11/11/2020 265-2020/VTD-Toji Công ty CP tập đoàn TOJI Cung cấp chống sét van
73 24/11/2020 2004/TVIET-VTD Công ty TNHH giải pháp dịch vụ Trường Việt Phụ kiện cho dây ACCC
74 24/11/2020 20107/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-I
75 09/12/2020 20103/VTD-FANNWOOD Công ty TNHH FANNWOOD Máy dán cạnh Felder G330
76 13/12/2020 20117/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-I