STT Ngày hợp đồng Số hợp đồng Khách hàng Phạm vi cung cấp
1 04/01/2021 307-2020/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
2 15/01/2021 2102/VTD-Thượng Nguyên Công ty TNHH Máy chế biến gỗ Thượng Nguyên Máy chà nhám cạnh Felder FS 900KF
3 19/01/2021 2104/VTD-ETRC Công ty Cp nghiên cứu và thí nghiệm điện Chống sét van
4 26/01/2021 2107/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-IV
5 28/01/2021 2105/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Chống sét van
6 09/02/2021 2111/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Chống sét van
7 05/02/2021 26/2021/HĐMB/Ecopark-VTD Công ty CP tập đoàn Ecopark Thiết bị công tắc ổ cắm Vimar
8 18/02/2021 2110/VTD-CADIVI Công ty CP dây cáp điện Việt Nam Phụ kiện cho dây ACCC
9 19/02/2021 2112/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-I
10 22/02/2021 020-2021/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
11 22/02/2021 2114/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Chống sét van
12 26/02/2021 0221/VTD-YOTEK/220BQ/SA Công ty CP YOTEK Chống sét van
13 05/3/2021 21-065/AIT_VTD/SA/DV3T2 Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
14 10/3/2021 2119-1/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-I
15 10/3/2021 2119-2/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-I
16 24/3/2021 2124/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Chống sét van
17 29/3/2021 2103/YOT174/YOTEK-VTD/220DX/CONNECTORS Công ty CP YOTEK Phụ kiện kẹp cực
18 30/3/2021 2129/VTD-XDS10 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng số 10 Dây dẫn siêu nhiệt ACCC223
19 01/4/2021 2128/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật Năng Lượng Chống sét van
20 02/4/2021 20111SER/VTD-THIPHA/LIENTRI Công ty cp cáp điện Thịnh Phát Dịch vụ giám sát lắp dây siêu nhiệt
21 05/4/2021 21-153/AIT-VTD/SA/21034HN Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
22 06/4/2021 2122/VTD-ETRC Công ty Cp nghiên cứu và thí nghiệm điện Chống sét van
23 08/4/2021 2131/HPT-VTD Công ty cp xây dựng Hoàng Phước Thịnh Chống sét van đường dây và thiết bị đếm sét kỹ thuật số SmartCOUNT
24 19/4/2021 2104/500NQ-PL-TT/KN-797 Ban quản lý các công trình điện miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia Khóa néo cho dây ACCC
25 20/4/2021 2141/VTD-GKIEU Công ty TNHH Giang Kiều Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ tủ và cáp trung thế
26 20/4/2021 21-196/AIT-VTD/SA/CAILAN Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
27 23/4/2021 2108/VTD-NT Nam Decor Xưởng nội thất Nam DÉCOR máy dán cạnh Felder G460
28 29/4/2021 21-171/AIT-VTD/SA/KFWG02 Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
29 06/5/2021 21/237/AIT-VTD/SA/ĐZ110ST Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
30 07/5/2021 2144/VTD-ITEE Công ty TNHH công nghệ tin học và kỹ thuật điện Phụ kiện kẹp cực
31 10/5/2021 2146/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Chống sét van
32 17/5/2021 2148/VTD-LSVINA Công ty TNHH LS ELECTRIC Việt Nam Chống sét van
33 18/5/2021 2153/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Đồng hồ đếm sét
34 18/5/2021 21-223/AIT-VTD/SA/DC2 Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
35 21/05/2021 2151/VTD-TS Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Chống sét van
36 27/05/2021 2155/VTD-ĐPV Công ty TNHH Điện Phong Vũ Chống sét van đường dây
37 27/5/2021 2157/VTD-PCC1ĐM Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 – Đại Mỗ Chống sét van đường dây 110kV
38 01/6/2021 2160/VTD-ĐPV Công ty TNHH Điện Phong Vũ Chống sét van đường dây
39 01/6/2021 20210601-HTW-TG-VTD Công ty Cp kỹ thuật công nghệ Sài Gòn Chống sét van đường dây 110kV
40 04/6/2021 2163/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Chống sét van đường dây
41 07/6/2021 2165/VTD-CADIVI Công ty CP dây cáp điện Việt Nam Phụ kiện dây siêu nhiệt ACCC
42 10/6/2021 21-321/AIT-VTD/SA/21035XT Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
43 15/6/2021 146-2021/VTD-TOJI Công ty Cp tập đoàn TOJI Chống sét van
44 05/7/2021 160-2021/VTD-TOJI Công ty Cp tập đoàn TOJI Chống sét van
45 05/7/2021 21-385/AIT-VTD/SA/21074MD Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
46 14/7/2021 2169/VTD-VG Công ty TNHH thiết bị Vu Gia Đồng hồ đếm sét
47 23/7/2021 2176/VTD-VLD Công ty TNHH vật liệu điện Polymer Alpha Chống sét van
48 26/7/2021 LSEVN-VTD-00RM-21-0526 Công ty TNHH LS ELECTRIC Việt Nam Chống sét van
49 29/7/2021 73421/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van
50 30/7/2021 21-484/AIT-VTD/SA/21085.4TBA Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van và đồng hồ đếm sét
51 30/7/2021 2178SER/VTD-TAIHAN/PT-BB-VT Công ty TNHH cáp TAIHAN VINA Dịch vụ giám sát, kiểm tra lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt
52 02/8/2021 LSEVN-VTD-1C127-21-001 Công ty TNHH LS ELECTRIC Việt Nam Chống sét van
53 06/8/2021 2182/VTD-2E Công ty TNHH 2E Việt Nam Đồng hồ đếm sét
54 09/8/2021 2184/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Đồng hồ đếm sét
55 12/8/2021 2185/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-II
56 26/8/2021 2186/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van và đồng hồ đếm sét
57 07/9/2021 2188/VTD-VPC Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng điện Thăng Long Dây dẫn siêu nhiệt ACCC và phụ kiện
58 07/9/2021 2190/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Chống sét van và đồng hồ đếm sét
59 10/9/2021 2183/VTD-ĐPV Công ty TNHH MTV Điện Phong Vũ Chống sét van và đồng hồ đếm sét
60 10/9/2021 21-559AIT-VTD/21037.TD Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van và đồng hồ đếm sét
61 10/9/2021 2197/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Đồng hồ đếm sét
62 15/9/2021 2190/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Phụ kiện dây siêu nhiệt ACCC
63 24/9/2021 2193/VTD-ENTEC Công ty CP Entec kỹ thuật năng Lượng Chống sét van và đồng hồ đếm sét
64 29/9/2021 2198/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van và đồng hồ đếm sét
65 01/10/2021 21104/VTD-EES Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật điện EES Đồng hồ đếm sét
66 10/01/2021 2199/VTD-HBTTC Công ty TNHH HBT Toàn Cầu Dây nhôm lõi composite và phụ kiện
67 10/05/2021 2165SER/VTD-CAD/PL-HD Cty CP dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, kiểm tra lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt
68 10/05/2021 21-608/AIT-VTD/21069.VC Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van
69 10/05/2021 21105/VTD-VH Công ty TNHH vật liệu điện VH Đồng hồ đếm sét
70 10/08/2021 21-627/AIT-VTD/SA/21607.TT Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
71 18/10/2021 21107SER/VTD-TAIHAN/TB Công ty TNHH cáp TAIHAN VINA Dịch vụ giám sát, kiểm tra lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt
72 19/10/2021 21107/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van và đồng hồ đếm sét
73 25/10/2021 233-2021/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van đường dây
74 25/10/2021 21117/VTD-ENTEC Công ty CP ENTEC kỹ thuật Năng lượng Chống sét van đường dây
75 25/10/2021 21115/VTD-Mr.Vương Lê Minh Vương Máy phay Hammer F3
76 26/10/2021 HĐ số 21110/VTD-VPW Cty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Năng Lượng Việt Chống sét van đường dây
77 26/10/2021 21116/HĐMB/ACIT-VTD Cty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van đường dây
78 26/10/2021 21119/ABB-VTD Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Chống sét van loại SBK-II
79 28/10/2021 21113/VTD-ITEE Cty TNHH Công nghệ tin học và kỹ thuật điện Chống sét van đường dây
80 11/02/2021 21118/VTD-TD Công ty TNHH Tam Điện Chống sét van đường dây
81 11/03/2021 21-683/AIT-VTD/SA/2111.DB Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
82 11/03/2021 21-668/AIT-VTD/SA/21088.CB.DB Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
83 11/04/2021 21-723/AIT-VTD/SA/2111.MC Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
84 11/12/2021 2169/VTD-Việt’s Power Công ty CP VIỆT’S POWER Máy chế biến gỗ
85 15/11/2021 1121/YOT188/YOTEK-VTD/220LC-BT/CONNECTORS Công ty CP YOTK Phụ kiện đường dây
86 15/11/2021 21-714/AIT-VTD/SA/21120.KD Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
87 17/11/2021 2115/VTD-Mr.Nghĩa Lê Nghĩa Máy cưa phay B3 Winner Comfort
88 18/1/2021 21129/VTD-XLĐHD Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 – Hà Đông Kẹp giữ lõi
89 19/11/2021 2190-DP/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Phụ kiện dây dẫn
90 26/11/2021 0309/2021/PCC1-VTD/HĐKT Công ty CP xây lắp điện I Chống sét van đường dây
91 29/11/2021 188/21/DT Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị. Dự án: Thay thế các bình tụ tổn thất cao tại các trạm biến áp 220kV Việt Trì, trạm 220kV Thái Bình, trạm 220kV Nam Định
92 29/11/2021 21135/VTD-ENTEC Công ty CP ENTEC kỹ thuật Năng lượng Chống sét van đường dây
93 30/11/2021 21136/VTD-ENTEC Công ty CP ENTEC kỹ thuật Năng lượng Chống sét van đường dây
94 30/11/2021 21-816/AIT/VTD/SA/LYNHAN Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
95 12/02/2021 264-2021/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van đường dây
96 12/01/2021 21-794/AIT-VTD/SA/21130.TA Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
97 12/02/2021 189/21/DT Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu số 1: Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ. Dự án: Mua sắm 2 giàn tụ bụ ngang 110kV-50MVAr dự phòng giai đoạn 2021-2025
98 12/02/2021 21-735/AIT-VTD/SA/21052.DMTT Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van đường dây
99 30/12/021 3012/2021/HĐ/CRIA-VTD Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Cung cấp đèn hiệu sân bay cho Gói thầu: Sửa chữa, thay thế đèn đường lăn (50 bộ đèn lắp đặt nổi và 21 bộ lắp đặt chìm) thuộc hệ thống dèn tín hiệu khu bay tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh