STT Ngày hợp đồng Số hợp đồng Khách hàng Phạm vi cung cấp
1 03/01/2022 21-804/AIT-VTD/SA/21150.YP4-NSHL Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
2 06/01/2022 2210/VTD-INVICO Công ty CP công nghiệp INVICO Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
3 06/01/2022 2211/VTD-HAG Công ty TNHH thiết bị diện – tự động hóa HAG Đồng hồ đếm sét
4 11/01/2022 2207/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
5 11/01/2022 21-866/AIT-VTD/21129.TD Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
6 12/01/2022 21-830/AIT-VTD/21125.DS Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
7 12/01/2022 2204/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
8 12/01/2022 2205/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
9 12/01/2022 2209/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
10 14/01/2022 21-861/AIT-VTD/21143.BA Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
11 17/01/2022 2212/VTD-ADT Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
12 17/1/2022 03/2022/HĐ-QLBMT Công ty quản lý bay Miền Trung Cung cáp trang thiết bị vật tư hệ thống khí tượng hàng không. Gói thầu số 1: Cung cấp vật ưu cho các hệ thống khí tượng
13 17/01/2022 HĐ 2214SER/THIPHA-VTD/G Công ty CP cáp điện Thịnh Phát Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
14 18/01/2022 21-875/AIT-VTD/21133.NP Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
15 21/01/2022 21133/VTD-TS Công ty TNHH tổng hợp Thanh Sơn Cung cấp sứ đỡ, kẹp cực và trụ đỡ
16 24/01/2022 79/2022/CHKBMT-KT Cảng hàng không Buôn Ma Thuột Cung cáp máy điều dòng 20KVA
17 08/02/2022 2222/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Cung cấp phụ kiện sứ dứng, chuỗi cách điện, kẹp cực
18 14/02/2022 2231/VTD-INVICO Công ty CP công nghiệp INVICO Chống sét van
19 15/02/2022 010-2022/VTD-TOJI Công ty cổ phần tập đoàn TOJI Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
20 16/02/2022 2235/VTD-CADIVI Công ty CP dây cáp điện Việt Nam Cung cấp khóa néo cho dây siêu nhiệt ACCC
21 16/02/2022 2230/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
22 16/02/2022 22-082/AIT-VTD/21135.TT Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
23 18/02/2022 2228/VTD-TL Công ty TNHH truyền thông năng lượng Thái Lê Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
24 24/02/2022 22-067/AIT-VTD/22011.ND Cty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
25 24/02/2022 2224/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
26 25/02/2022 2240/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
27 03/01/2022 2239/VTD-TD Công ty TNHH Tam Diện Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
28 03/01/2022 2241/VTD-THUANAN Công ty Xây dựng Thuận An Chống sét van đường dây
29 14/03/2022 2242/PC1-VTD-HĐKT Công ty CP tập đoàn PC1 Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
30 14/3/2022 2238/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
31 15/3/2022 2229/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Phụ kiện cho dây ACCC
32 17/3/2022 2244/VTD-ĐPV Công ty TNHH MTV Điện Phong Vũ Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
33 22/3/2022 2257SER/VTD-TAIHAN/BN-PL Công ty TNHH cáp TAIHAN VINA Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
34 23/3/2022 2248/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Cung cấp phụ kiện sứ dứng, chuỗi cách điện, kẹp cực
35 28/03/2022 2258/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
36 04/01/2022 22-222/AIT-VTD/SA/22018.HK Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
37 04/01/2022 22-233/AIT-VTD/SA/22015.PH Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
38 04/12/2022 2263/VTD-INVICO Công ty Cp công nghệ INVICO Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
39 28/4/2022 2247/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van dường dây
40 29/4/2022 2254/VTD-CADIVI Công ty CP dây cáp điện Việt Nam Phụ kiện cho dây ACCC
41 05/06/2022 060-2022/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
42 05/06/2022 061-2022/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
43 05/06/2022 062-2022/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
44 05/06/2022 063-2022/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
45 05/12/2022 227/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van
46 13/5/2022 2254/VTD-TP Công ty CP cáp điện Thịnh Phát Phụ kiện cho dây ACCC
47 16/5/2022 2251/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Phụ kiện cho dây ACCC
48 16/5/2022 2254/VTD-DAILONG Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Phụ kiện cho dây ACCC
49 23/05/2022 22-328/AIT-VTD/SA/22046.DV4-KC Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
50 27/5/2022 2275/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van
51 06/04/2022 2254SER/VTD-CAD/SL-VT-G8 Công ty CP dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
52 14/06/2022 2280/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van
53 20/6/2022 56/2022/HĐ-QLBMT Công ty quản lý bay Miền Trung Cung cấp vật tư cho các hệ thống khí tượng
54 23/6/2022 22-281/AIT-VTD/SA/22032.VT Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
55 28/6/2022 223/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van
56 27/6/2022 22-340/AIT-VTD/SA/22048.TH Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van kèm đồng hồ đếm sét
57 29/06/2022 3430/QLB Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam – CTy TNHH Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị D-ATIS
58 07/04/2022 HĐ 2254SER/THIPHA-VTD/SL-VT Công ty CP cáp điện Thịnh Phát Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
59 07/12/2022 2290/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van
60 07/12/2022 2293/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van
61 20/7/2022 2251DV/VTD-DL-HD-TT-G6 Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
62 20/7/2022 2254DV/VTD-DL-SL-VT-G7 Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
63 26/7/2022 22-448/AIT-VTD/SA/22063.NS Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
64 26/7/2022 22-500/AIT-VTD/SA/22068.VL Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
65 26/7/2022 2207-NS202-002-PEMS-VTD Công ty TNHH ASIA NETWORKS PEMS Sứ đứng
66 26/7/2022 63/HĐKT-QLBMN-KH Công ty Quản lý bay Miền Nam Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị đảm bảo hoạt động cho hệ thống AWOS IMS
67 08/02/2022 22101/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van
68 08/08/2022 22100/VTD-MEE Công ty CP sản xuất thiết bị điện Đông Anh Chống sét van
69 18/8/2022 22104/VTD-NLĐN Công ty TNHH phát triển năng lượng Đà Nẵng Chống sét van
70 23/8/2022 153/HĐMB/DIA-VTD Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Cung cấp đầu nối sơ cấp phục vụ sửa chữa hệ thống đèn hiệu hàng không năm 2022
71 24/8/2022 22-553/AIT-VTD/SA/22090.SS2 Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
72 24/8/2022 22-564/AIT-VTD/SA/22103.YC Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
73 30/8/2022 22105/VTD-ITEE Công ty TNHH công nghệ tin học và kỹ thuật điện Cung cấp kẹp cực
74 09/09/2022 2209/220YM/KEP-845 Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc Cung cấp kẹp cực
75 13/9/2022 119/2022/HĐMB Công ty Quản lý bay miền bắc Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt Bột truyền tín iệu và Sensor do trần mây cho hệ thồng AWOS IMS Thọ Xuân
76 15/9/2022 2298SER/VTD-CAD/PL-TN-NB Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
77 15/9/2022 HĐ 2297SER/VTD-CAD/NB-HD-IEC Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
78 15/9/2022 HĐ 2297SER/VTD-CAD/NB-HD-CICO Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
79 15/9/2022 HĐ 2297A/SER/VTD-CAD/NB-HD-PICO Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
80 15/9/2022 HĐ 2297B/SER/VTD-CAD/NB-HD-CICO Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Dịch vụ giám sát, lắp đăt dây siêu nhiệt
81 20/9/2022 01-2022/HĐMB-XLĐ/NEW-VTD Xí nghiệp xây lắp điện NEWTATCO Dây nhôm lõi composite
82 21/9/2022 22112/VTD-PK Công ty TNHH thương mại vật tư Phúc Khang Đồng hồ đếm sét
83 23/9/2022 22-609/AIT-VTD/SA/22127.T2QC Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
84 18/10/2022 22122/VTD-TVIET Công ty CP giải pháp dịch vụ Trường Việt Dây nhôm lõi composite
85 18/10/2022 22-640/AIT-VTD/SA/22114.TT Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
86 20/10/2022 22123/VTD-LSVINA Công ty TNHH LS ELECTRIC Việt Nam Chống sét van
87 18/10/2022 22-640/AIT-VTD/SA/22114.TT Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
88 11/02/2022 22-623/AIT-VTD/SA/22113.HH Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
89 11/10/2022 148/22/CB Công ty truyền tải điện 1 Gói thầu 15: Trang bị vật tư, thiết bị phục vụ quản lý vận hành đường dây
90 11/11/2022 158/2022/HĐ-QLBMT Công ty quản lý bay Miền Trung Cung cấp 01 boojkhis áp để làm thiết bị dự phòng quan trắc thông dụng cho khí tượng sân bay
91 14/11/2022 22127/VTD-XLTS Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn Dây nhôm lõi composite ACCC
92 14/11/2022 159/2022/HĐ-QLBMT Công ty quản lý bay Miền Trung Cung cấp thiết bị đường truyền UHF cho hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS)
93 18/11/2022 168-2022/VTD-TOJI Công ty CP tập đoàn TOJI Chống sét van
94 21/11/2022 168/2022/HĐ-QLBMT Công ty Quản lý bay miền trung Gói thầu: Cung cấp các thiết bị để sửa chửa các hệ thống AWOS Optime Đà Nẵng, Cam Ranh
95 22/11/2022 22132/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Chống sét van
96 24/11/2022 22132/VTD-ENTEC Công ty Cp ENTEC kỹ thuật năng lượng Đồng hồ đếm sét
97 24/11/2022 22-680/AIT-VTD/SA/22109.GS Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
98 28/11/2022 22138/HĐMB/ACIT-VTD Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu Chống sét van
99 12/02/2022 22141/VTD-ĐPV Công ty TNHH MTV Điện Phong Vũ Đồng hồ đếm sét
100 12/08/2022 22127PK/VTD-XLTS Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn Phụ kiện cho dây ACCC
101 13/12/2022 HĐ 28/2022/HĐ/CRIA-VTD Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Thiết bị dùng cho hệ thống đènt ín hiệu khu bay
102 22/12/2022 HĐ 22147/VTD-HENV Hitachi Energy Vietnam Company Limited Hệ thống giám sát máy biến áp
103 23/12/2022 22-699/AIT-VTD22134.SL Công ty CP Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) Chống sét van
104 26/12/2022 HĐ số 22145/XD/ACV-VTD Tổng Công ty hàng không Việt Nam Cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn hiệu ,biển báo đường CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay. Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
105 28/12/2022 HĐ số 22148/VTD-XLHN Công ty CP xây lắp điện Hà Nội Dây nhôm lõi composite (ACCC) và PK
106 29/12/2022 2306/VTD-MK Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi Đồng hồ đếm sét