STT Tên dự án Khách hàng Hãng sản xuất
1 Xí nghiệp Sông Đà 12.1 Máy đào bánh lốp Hyundai / Hàn Quốc
2 Xí nghiệp Sông Đà 12.1 Máy đào bánh lốp Hyundai / Hàn Quốc
3 Công ty TNHH Công Nghệ Và Hệ Thống/

Điện lực Hà Giang

Máy biến dòng mẫu MWB / Đức
4 Công ty TOTO Việt nam Tủ điều khiển, tủ vận hành 3C Công nghiệp / ViệtNam
5 Công ty TOTO Việt nam Cáp cho tủ điều khiển, tủ vận hành 3C Công nghiệp / ViệtNam
6 Công ty Truyền Tải Điện 4 Tụ bù dọc 500kV Nokian / Phần Lan
7 Nhà máy chế tạo Thiết Bị Điện/  Chế tạo máy biến áp 220kV Sứ xuyên cho máy biến áp 66-110-220kV Trench / Pháp
8 Trung tâm thiết bị l­ới điện phân phối/
Công ty truyền tải điện 4
Sứ 35kV dùng cho máy biến thế 500kV Trench / Pháp
9 Công ty truyền tải điện1 Máy biến điện áp 220kV Trench /Canada
10 Công ty truyền tải điện1 Tụ điện Nokia một pha ngoài trời 500kV Nokian / Phần Lan
11 Công ty Jebsen&Co/
Công ty truyền tải điện 4
Kẹp cực cao áp Arruti / Tây Ban Nha
12 Điện lực Yên Bái/
Trạm biến áp 110kV Yên Bái
Chống sét van 110 kV, 10kA Siemens / Đức
13 Công ty COMA/
Công ty truyền tải điện 4
Tụ ghép Trench /Canada
14 Nhà máy chế tạo Thiết Bị Điện/ Chế tạo máy biến áp 220kV Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench / Pháp
15 Trung tâm thiết bị l­ới điện phân phối/ Công ty truyền tải điện 4 Sứ 35 kV dùng cho máy biến thế 500kV Trench / Pháp
16 Công ty Điện lực Hải Phòng/Công trình đ­ờng dây 110KV Cát Bi- Hạ Đoạn – Đình Vũ Chuỗi cách điện và phụ liện đ­ường dây 110kV Arruti / Tây Ban Nha
17 Công ty Truyền tải điện3 Dao cách ly 110kV và 35kV Coelme / Italia
18 Công ty Truyền tải điện3 Máy cắt 110kV và 35KV Siemens / Đức
19 Công ty Truyền tải điện3 Đèn cao áp và quạt MBA CTAMAD, HAPULICO
20 Công ty Truyền tải điện3 Chống sét van 110 kV, 35kV; Biến dòng và biến điện áp 35kV; Cầu chì ống 24kV Siemens / Đức

MWB / Đức