Thành lập năm 2003, Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên vững chắc và hiệu quả, thể hiện qua danh mục các hợp đồng VTD đã thực hiện ký kết với đối tác ngay trong năm đầu thành lập này.

STT Tên dự án Khách hàng Phạm vi cung cấp Hãng sản xuất
1 Bán lẻ Công ty Điện lực 3/ Lưới điện Thành phố Đà Nẵng Cầu dao phụ tải S&C/ Mỹ
2 Bán lẻ Công ty Điện lực Hà Nội Cầu dao phụ tải S&C/ Mỹ
3 Cung cấp máy biến điện áp Công ty Truyền Tải Điện 2 Máy biến điện áp 110kV Trench /Canada
4 Cung cấp sứ MBA Công ty Truyền Tải Điện 1 Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench / Pháp
5 Cung cấp phụ kiện MBA Công ty sản xuất Thiết Bị Điện/ Chế tạo máy biến áp 110kV Công tơ điện tử nhiều giá EMU / Thuỵ Sỹ
6 Cung cấp sứ MBA Nhà máy chế tạo Thiết Bị Điện Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench / Pháp
7 Cung cấp cuộn cản cao tần Tổng công ty cơ khí và xây dựng COMA/
Công ty Truyền tải điện 3.
Cuộn cản cao tần Trench /Canada
8 Bán lẻ Công ty Jebsen&Co/
Công ty truyền tải điện 4
Kẹp cực cao áp Arruti / Tây Ban Nha
9 Cung cấp máy biến điện áp Công ty TNHH Công Nghệ Và Hệ Thống/
Nhà máy điện Ninh Bình
Máy biến điện áp 123kV Trench /Canada
10 Cung cấp sứ MBA Nhà máy chế tạo Thiết Bị Điện Sứ xuyên cho máy biến áp 110kV Trench / Pháp
11 Bán lẻ Công ty Jebsen&Co/
Công ty truyền tải điện 4
Kẹp cực cao áp Arruti / Tây Ban Nha
12 Cung cấp máy biến điện áp Công ty Truyền Tải Điện 2 Máy biến điện áp 500kV Trench /Canada