VTD BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Ngày 17/4/2023, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tùng giữ chức vụ Tân Tổng giám đốc, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả từ người tiền nhiệm – TGĐ Trần Tiến Đạt xây dựng trong suốt 20 năm qua. Ông Trần Tiến Đạt tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng sinh năm 1982, là Thạc sĩ chuyên ngành Tự động hóa – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) – Trường Đại học FPT năm 2017. Ông đã gắn bó với VTD được 14 năm, và hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty trước khi được bổ nhiệm.

Trong 14 năm công tác tại VTD, ông Nguyễn Ngọc Tùng đã góp phần phát triển công ty cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là lĩnh vực phân phối thiết bị điện truyền tải, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như dây dẫn siêu nhiệt lõi composite (dây ACCC), chống sét van, cách nhiệt gốm,…. Hiện tại, đã có hơn 6500km dây ACCC được lắp đặt tại Việt Nam, chiếm 7% tổng lượng dây ACCC trên toàn thế giới, đưa lĩnh vực phân phối Thiết bị điện Công nghiệp – Điện Truyền tải thành lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn chiến lược của VTD.

Đặt mục tiêu tiếp tục chuyển mình trên mọi phương diện, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hướng tới những bước tiến mang tính đột phá, việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, điều hành hoạt động công ty cho thấy tầm nhìn và định hướng dài hạn của Ban lãnh đạo công ty trên cơ sở kế thừa các giá trị cốt lõi, phát huy thế mạnh của đội ngũ kế cận để tiếp bước thành công, đưa VTD phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

CHÚC MỪNG TÂN TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC TÙNG!