VTD ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ TRONG NĂM 2023

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững và dài hạn của Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam (VTD). Đặc biệt, VTD vừa kỷ niệm tròn 20 năm thành lập (2003 – 2023) chính thức bước vào chu kỳ phát triển mới, đòi hỏi nhân sự phải nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nội dung đào tạo tập trung cập nhật các thông tin, kỹ thuật mới về sản phẩm,…

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, VTD đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho nhân sự tại các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty VTD. Trong đó, bên cạnh các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị, quản lý, phổ biến hệ thống quy trình,… các khóa đào tạo nội bộ phần lớn tập trung giúp CBNV cập nhật thông tin, thêm kiến thức về các dòng sản phẩm mới cùng các kỹ thuật, giải pháp mới, đồng thời trang bị cho CBNV các bộ kỹ năng mềm như kết nối, tìm kiếm khách hàng, cách xây dựng quan hệ và chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản trị, quản lý bán hàng, hay cách vận dụng công nghệ trong bán hàng, các kỹ năng xử lý hồ sơ đối với các dự án công,… thông qua những chia sẻ trực tiếp từ Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận.

cũng như trang bị thêm cho CBNV các kỹ năng mềm cần thiết khi xử lý công việc thông qua các chia sẻ từ chính Ban lãnh đạo công ty,…

Qua các khóa học, đội ngũ nhân sự của VTD được tiếp cận các thông tin về sản phẩm, công nghệ giải pháp mới, nâng cao năng lực vận hành thiết bị, được trang bị các kỹ năng cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc, gia tăng năng suất lao động. Đồng thời giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót, thúc đẩy cải tiến, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng, từ đó góp phần nâng cao uy tín thương hiệu VTD trên thị trường.

Hoạt động đào tạo này tạo điều kiện cho công ty có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào quy trình hoạt động, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu học hỏi của CBNV, giúp CBNV nâng cao kiến thức, thiết lập tư duy sáng tạo mới trong công việc, giúp đội ngũ CBNV nắm vững nhiệm vụ chính và thực hiện công việc một cách tự giác, cải thiện thái độ làm việc để thích ứng với những yêu cầu công việc trong tương lai. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo này cũng là công cụ hữu ích để thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo mối quan hệ gắn kết giữa CBNV và công ty, giúp VTD có thể sử dụng tối ưu và hiệu quả hơn lực lượng đội ngũ CBNV hiện có.

Hoạt động đào tạo nội bộ chính là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu suất lao động của CBNV.

Mục tiêu của VTD đặt ra trong lộ trình phát triển nguồn nhân lực năm 2023 nói riêng và tầm nhìn năm 2023 – 2025 nói chung là: Xác định tầm quan trọng trong công tác nhân sự của Công ty giai đoạn hiện nay đi đôi với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa dạng, đa năng, có chất lượng, trình độ cao, có kỹ năng và khả năng thích ứng với những thay đổi của yêu cầu công việc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Giám đốc Nhân sự của VTD chia sẻ: “Để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, kế hoạch trong năm 2023, VTD sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quy chế đào tạo nội bộ, đồng thời cũng sẽ có kế hoạch để nghiên cứu việc số hóa hệ thống này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả Ban lãnh đạo và CBNV toàn công ty có thể tham gia đào tạo hoặc cập nhật các kiến thức kỹ năng cần thiết qua các bài giảng, các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức online,… từ đó hướng tới nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho CBNV phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong tương lai”.

Như vậy, trong thời gian tới, VTD sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân sự với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và nhu cầu của thị trường. Ban Lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích toàn thể CBNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lao động sáng tạo; đồng thời tích cực tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, phát triển bản thân, gia tăng hiệu quả kinh doanh tại các công ty, đơn vị.