Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam vinh dự đón nhận giấy khen của Cục Thuế Hà Nội

Năm 2019 ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp. Nhưng Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan thuế, trong năm 2019, cộng đồng DN trên địa bàn Thủ đô đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đóng góp vào NSNN. Tổng số thu nội địa trên địa bàn năm 2019 đạt 252.179 tỷ đồng, bằng 102,6% dự  và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

VTD vinh dự nhận giấy khen của Cục thuế Hà Nội
VTD vinh dự nhận giấy khen của Cục thuế Hà Nội

Có thể khẳng định, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã giữ vai trò quyết định trong việc tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn lực tài chính để xây dựng thủ đô và đất nước.
Để ghi nhận những đóng góp quan trọng của các Doanh nghiệp, Người nộp thuế vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và của đất nước trong năm 2019, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành các Quyết định tặng Bằng khen, Cờ Thi đua, Giấy khen các cấp cho 342 Doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa bàn HN trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam cũng là 1 trong số các doanh nghiệp vinh dự được Cục Thuế Hà Nội tặng Giấy khen và tôn vinh trong dịp này.

VTD vinh dự nhận giấy khen của Cục thuế Hà Nội
VTD vinh dự nhận giấy khen của Cục thuế Hà Nội

Cục Thuế Hà Nội tin tưởng, cùng với nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đây sẽ là động lực để Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Việt Nam nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nói chung trên địa bàn tiếp tục phấn đấu vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Trả lời