Lắp đặt Tụ bù ngang trên lưới truyền tải Khu vực phía Bắc

Tiếp nối thành công dự án lắp đặt tụ bù của PTC1 năm 2015, VTD tiếp tục thực hiện dự án Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới truyền tải khu vực phía Bắc năm 2017. Dự án với quy mô 6 giàn tụ bù 110kV dung lượng 50MVA được lắp đặt cho 5 trạm biến áp bao gồm: 220kV Kim Động, 500kV Thường Tín, 220kV Phủ Lý, 220kV Ba Chè và 220kV Bỉm Sơn.

Đối với giàn tụ bù, việc lựa chọn thời điểm đóng/cắt của máy cắt cho giàn tụ vô cùng quan trọng. Thời điểm đóng cắt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới điện áp hệ thống do vậy thời điểm đóng cắt cho tụ phải được lựa chọn tại thời điểm điện áp bằng 0. Sau khi lắp đặt thiết bị ngoài trời, Công ty VTD đã phối hợp với chuyên gia của hãng GE/Pháp tiến hành kết nối và cài đặt rơ le RPH3. Với sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên công ty VTD phối hợp với cán bộ nhân viên của PTC1, chúng tôi đã đóng điện thành công các giàn tụ trong tháng 10, vượt tiến độ mà NPT giao.